Hans de Jong

Hans de Jong
Columnist. Hans is onafhankelijk luchtvaartconsultant. Hij helpt Indonesië om de luchtvaartveiligheid te verbeteren en is voorzitter van de Stichting vrienden van AviAssist. Hans maakte voor Nederland ruim honderd bilaterale luchtvaartafspraken.

Dansen op het slappe koord | Column Hans

Op 3 oktober hield Drs. Geert Boosten zijn inaugurele rede ter gelegenheid van het feit dat hij benoemd was tot lector Aviation Management bij de Faculteit Techniek van de Hogeschool van Amsterdam. Uit de handen van de Faculteitsvoorzitter ontving hij de versierselen die verbonden zijn aan het lectoraat. Zijn rede …

Lees meer

‘It takes two to tango’ | Column Hans

Met het recente bezoek van de Europese DG Henrik Hololei aan Washington werd de totstandkoming van het EU – VS luchtvaartverdrag (dit jaar 10 jaar geleden) gememoreerd. Hoewel ik de grote verdiensten van de Europese Commissie in de totstandkoming van dit verdrag zeker niet wil bagatelliseren, mag niet vergeten worden …

Lees meer

Groeten uit Rome. | Column Hans

Dit jaar wordt gevierd dat 25 jaar geleden de interne EU luchtvaartmarkt tot stand kwam. Deze week werd de kick-off gegeven. Tijdens een gezamenlijk door de EU en ECAC georganiseerde conferentie eerder deze week werd bij dit memorabele moment stil gestaan. In de afgelopen jaren is veel bereikt en Europa …

Lees meer

De olifant heeft een muis gebaard | Column Hans

Vrijwel geruisloos werd op 8 juni door de Europese Commissie de uitwerking van een “ambitieuze” luchtvaartstrategie gepresenteerd. Wat een deceptie, nadat met veel klaroengeschal de langverwachte luchtvaartstrategie vlak voor het Nederlandse EU Voorzitterschap in het eerste halfjaar van 2016 werd ontvouwd. Maintain leadership in international aviation, stelt de Europese Commissie. …

Lees meer

Formatieadvies: onsje veiliger | Column Hans

Eerder deze week presenteerde de Onderzoeksraad voor Veiligheid (de OVV) het Onderzoek veiligheid vliegverkeer luchthaven Schiphol. Het mag op zich geruststellend worden genoemd dat de OVV begint met te stellen dat er geen aanwijzingen zijn dat de luchthaven op dit moment onveilig is. Maar tegelijkertijd wordt er wel gesteld dat, …

Lees meer

“Elk nadeel heb zijn voordeel” | Column Hans

Afgelopen week was ik voor een project op Bonaire in verband met de problemen die misschien kunnen ontstaan mocht InselAir het uiteindelijk, ondanks financiële steun vanuit de Curaçaose overheid, toch niet gaan redden. Met een groot aantal organisaties, belangstellenden en het Bestuurscollege heb ik gesprekken gevoerd en één ding werd …

Lees meer