Column

Dronken vliegen? – column Goof

Een van de grootste genoegens des levens is motorrijden met een glas wijn of bier op. Je snijdt dan namelijk de bochten nèt iets mooier aan, schakelt net iets trefzekerder, en je voegt soepeler in en uit. Al-dan-niet keurig in formatie met een even licht benevelde collega. Ja, ik weet: ...

Lees meer

Zelf spotter worden – column Goof

Het onrecht jegens de spotters is groot. De media maken hen structureel belachelijk. En op verjaardagsfeestjes moeten ze hun prachtige hobby verdedigen tegen beoefenaars van ècht stompzinnige bezigheden, als duivenmelken en sportvissen. Onterecht. Want spotten is een fantastische bezigheid. U beleeft er heel veel plezier aan. Landende en startende vliegtuigen ...

Lees meer

‘It takes two to tango’ | Column Hans

Met het recente bezoek van de Europese DG Henrik Hololei aan Washington werd de totstandkoming van het EU – VS luchtvaartverdrag (dit jaar 10 jaar geleden) gememoreerd. Hoewel ik de grote verdiensten van de Europese Commissie in de totstandkoming van dit verdrag zeker niet wil bagatelliseren, mag niet vergeten worden ...

Lees meer

Missing man for everyone? | Column Goof

De oude piloot op het terras klaagt dat de Missing Man Formation – een van de oudste en meest eerbiedwaardige tradities uit de luchtvaart – aan kracht begint in te boeten. Oorspronkelijk bedoeld om in de strijd gevallen kameraden te herdenken, wordt het langzamerhand het een eerbetoon aan jan en ...

Lees meer

Groeten uit Rome. | Column Hans

Dit jaar wordt gevierd dat 25 jaar geleden de interne EU luchtvaartmarkt tot stand kwam. Deze week werd de kick-off gegeven. Tijdens een gezamenlijk door de EU en ECAC georganiseerde conferentie eerder deze week werd bij dit memorabele moment stil gestaan. In de afgelopen jaren is veel bereikt en Europa ...

Lees meer