fbpx
AchtergrondOnderwerpen

Doek valt voor Stella Aviation Academy?

Stella Aviation Academy (Stella) heeft gisteren een rechtszaak tegen de ABN AMRO verloren. Het kort geding is aangespannen door Stella. Stella verkeert in ernstige financiële problemen. Doordat er geen geld meer is voor brandstof wordt er niet meer gevlogen door de studenten. Stella heeft ongeveer 2,5 miljoen euro uitgekeerd aan studenten die nog geen baan gevonden hebben. Met dit geld konden de studenten aan hun renteverplichtingen jegens ABN voldoen. Ook heeft Stella uit eigen zak een lening verstrekt aan piloten die onlangs gestart zijn. Stella heeft geprobeerd om dit bedrag op ABN te verhalen en de bank te dwingen de verstrekte lening over te nemen.

In het kort komt het er op neer dat de rechter geen reden ziet waarom ABN het bedrag aan Stella verschuldigd zou zijn. Bovendien mag een bank zelf bepalen of er een lening verstrekt wordt.

De stukken die op rechtspraak.nl staan leveren een uitzonderlijk kijkje op in de financiën van een vliegschool en de afspraken met de ABN.  Het gaat om grote bedragen en onduidelijke afspraken. Het lijkt er op dat Stella commerciële belangen heeft laten prevaleren boven belangen van studenten en de bank. Onduidelijk is wat het garantiefonds nou precies inhoudt. Al met al is het ingewikkelde materie. Voor beginnende piloten (en hun ouders!) is het lastig om hier grip op te krijgen.

Voor onze visie op de pilotenmarkt en de opleidingen in Nederland klik hier.

ABN is momenteel de enige financier van pilotenopleidingen. Sinds de Friesland Bank  overgegaan is in de Rabobank hebben piloten eigenlijk geen keuze meer als ze hun opleiding moeten financieren.

Achtergrond Stella
SAA is een onderdeel van de Steltenberg Groep. Zij hebben de vliegschool Rob van de Sigtenhorst overgenomen rond de eeuwwisseling. SAA is begonnen met een kleine groep studenten en heeft vervolgens enorm ingezet op groei. Op het hoogtepunt studeerden ongeveer 350 studenten bij SAA. Die onstuimige groei is gepaard gegaan met groeistuipen. Studenten hebben vaak (veel) langer over hun opleiding gedaan dan van te voren was afgesproken. In sommige gevallen is zelfs de 36 maanden grens (een door het ministerie ingestelde maximum termijn voor een zogenaamde integrated opleiding) genaderd of zelfs overschreden. Dit kwam bijvoorbeeld doordat er te weinig instructeurs waren en de vliegtuigen niet in orde. En uiteraard ook door het wisselende Nederlandse weer.

Opvallende acties van Stella
Instructeurs
Stella heeft, om aan instructeurs te komen, in het verleden een aantal studenten de mogelijkheid geboden om een instructeuropleiding te volgen na afloop van de opleiding tot piloot. Hun studieschuld zou ze dan kwijtgescholden worden.

Baangarantie
Stella heeft een aantal jaren geleden een constructie verzonnen waarbij ze het woord baangarantie gebruikten: als studenten bovenop hun opleidingsgeld € 10.000,- zouden betalen zouden ze een baangarantie krijgen.  Dit is overigens nu een van de redenen voor de onenigheid tussen ABN en Stella: ABN verwacht dat Stella de komende jaren claims van 5 à 6 miljoen euro tegemoet kan zien (rechtspraak).

Brandstoftoeslag
Volgens diverse bronnen heeft Stella in het verleden studenten gevraagd om een bedrag van ongeveer € 8.000,- aan extra brandstoftoeslag te betalen bovenop het opleidingsgeld. Voor vele studenten kwam dit als een onaangename verrassing.

De laatste jaren is de instroom van studenten enorm gedaald. De slechte markt voor piloten is daar debet aan, evenals ongetwijfeld de slechte reputatie die Stella in de loop der jaren opgebouwd heeft. Op airwork.nl, een forum voor piloten, is vaak geen goed woord voor Stella te vinden. Objectiever dan airwork.nl is het feit dat transavia.com sinds kort geen piloten meer aanneemt die Stella als opleiding hebben gevolgd. In het verleden was dit wel het geval.

Volgens de Stentor hebben woordvoerders van bank en vliegschool aangegeven om in overleg te kijken hoe het nu verder moet. Het belang van de (ex-)studenten zou daarin meegewogen worden. Up in the Sky is zeer benieuwd of de studenten hierin inderdaad worden betrokken en of hun belang gewicht in de schaal zal leggen. To be continued…

 

Redactie

Frequent flyer, luchtvaartprofessional en liefhebber; alles wat je weten wil, je vindt het op Up in the Sky - het luchtvaartnieuws & meer

Gerelateerde artikelen

Back to top button