fbpx
IncidentenOnderwerpen

Onderzoek naar rol veiligheidsdiensten bij besluitvorming rondom veiligheid van vliegroutes

©Onderzoeksraad
©Onderzoeksraad

De Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) onderzoekt welke rol de AIVD en MIVD hebben bij de besluitvorming rondom de veiligheid van vliegroutes. Dat heeft de CTIVD vandaag bekend gemaakt. De ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Defensie hebben de CTIVD op verzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid op 21 november 2014 gevraagd dit onderzoek uit te voeren. Dit maakt de Onderzoeksraad voor Veiligheid bekend.

Het onderzoek moet antwoord bieden op drie vragen:

a) Wat is de formele structuur tussen de AIVD respectievelijk MIVD en de voor de luchtvaartveiligheid relevante partijen, zoals de luchtvaartmaatschappijen, luchtverkeersleiding en de ministeries m.b.t. het informeren over veiligheidsdreigingen?
b) Welke zijn de concrete activiteiten van deze twee diensten bij het uitwisselen van informatie met voor de luchtvaart relevante partijen?
c) Welke informatie hadden de AIVD en MIVD voorafgaand aan de crash van de MH17 over de veiligheidssituatie in Oost-Oekraïne, en in hoeverre hebben zij deze informatie gedeeld met voor de luchtvaartveiligheid relevante partijen? Wat waren de overwegingen om dit wel/niet te doen?

De CTIVD zal haar bevindingen rechtstreeks rapporteren aan de Onderzoeksraad voor Veiligheid. De Onderzoeksraad heeft om het onderzoek naar de rol van de veiligheidsdiensten gevraagd ten behoeve van het onderzoek van de Raad naar de besluitvorming over de vliegroutes en de risico-afweging die bij vlucht MH17 is gemaakt bij de keuze voor de vliegroute over Oost-Oekraine.

Meer Nieuws

Al ons nieuws over de gecrashte 777 vind je hier.

Redactie

Frequent flyer, luchtvaartprofessional en liefhebber; alles wat je weten wil, je vindt het op Up in the Sky - het luchtvaartnieuws & meer

Gerelateerde artikelen

Back to top button