fbpx
ColumnOpinie

Een historisch moment – Column Hans de Jong

Na decennia lang geïsoleerd te zijn geweest door het embargo van de VS, werd op 16 december de nieuwe luchtvaartovereenkomst overeengekomen tussen onderhandelaars uit de VS en die van Cuba. De grote VS carriers staan al te trappelen om de directe lijnvlucht verbindingen tussen beide landen te herstellen en daarmee zowel het VFR vervoer als het toeristische verkeer een impuls te geven, hoewel de wetgeving in de VS er nog wel voor moet worden aangepast, dus maar hopen dat het Amerikaanse Congres niet al teveel zand in de machine zal strooien. Mijn goede collega, Mayda Molina Martinez, van de Cubaanse luchtvaartautoriteit, waarschuwde er tijdens het recente IATA diner in Havana, ter viering van het 70 jarig bestaan van deze organisatie, overigens wel voor al te hoge verwachtingen enigszins te temperen, aangezien de luchthaven infrastructuur aanzienlijk moet worden verbeterd en uitgebreid om de grote toestroom van Amerikanen en in de VS wonende Cubanen te kunnen accommoderen. Overigens vond ook de oprichtingsvergadering van IATA plaats in Havana en wel in april 1945 om precies te zijn. Met 57 airlines uit 31 landen ging men van start. Mag ik van harte aanbevelen de speech van Tony Tyler op de IATA website.

What a coincidence
Toen ik dit bericht las, gingen mijn gedachten terug naar mijn persoonlijke ervaringen met de Cubaanse luchtvaartautoriteiten.
Ik bewaar nog steeds goede herinneringen aan mijn bezoeken aan Havana en in het bijzonder aan collega Mayda, die ik zowel tijdens bilaterale onderhandelingen over de Nederlandse luchtvaartovereenkomst met Cuba als counterpart ontmoette, als tijdens de zittingen van ICAO Assembly die om de drie jaar in Montreal worden gehouden. Zowel door haar als door mijn collega van het Amerikaanse Department of Transportation werd Nederland telkenmale benaderd om steun te geven aan de positie van beide landen. Een duivels dilemma.

Unmanned aerial vehicle
Ook werd deze week bekend dat de Amerikaanse FAA elke Amerikaan (boven de leeftijd van 13 jaar) en in het bezit van een Unmanned aerial vehicle (een Drone dus) verplicht deze vanaf 21 december te registeren. Daarvoor krijg je een certificaat en kan je genieten van je speeltje. Wel beneden de 400ft blijven en even toestemming vragen als je dichter dan vijf mijlen van een luchthaven wilt gaan vliegen. De handhaving lijkt me geen sinecure, maar als je gepakt wordt dan is de straf niet mals. Maximaal $ 27.500 aan boete of drie jaar de gevangenis in. De focus van de FAA ligt primair op de voorlichting. “Unmanned aircraft operators are aviators and with that title comes a great deal of responsibility,” zei de Amerikaanse minister van Transport, Foxx. Ook in het strategisch luchtvaart document van de Europese Commissie dat op 7 december het levenslicht zag, worden in 2016 maatregelen aangekondigd, maar het lijkt er op dat de Europese Commissie een meer allesomvattende benadering nastreeft. Zo wordt er gesteld dat de huidige (Europese) veiligheidsregelgeving, ondermeer neergelegd in Verordening 216/2008 het gebruik van drones niet borgt. Ook is de Commissie van mening dat de grote variëteit van en het verschillend gebruik een risked based benadering vergt. Afwachten dus maar waar Europa mee komt het komend jaar.

Emirates A380
Tenslotte ook weer de nodige opwinding in luchtvaart minnend Nederland over het al dan niet verlenen van additionele capaciteitsrechten aan Emirates. Staatssecretaris Dijksma heeft inmiddels de tweede A380 operatie van Emirates goedgekeurd. Haar argumentatie lijkt me correct, maar ik kan me voorstellen dat niet iedereen daar even gelukkig mee is. De bestaande luchtvaartovereenkomst met de VAE laat haar echter weinig keuze. Nu maar hopen dat er snel een mandaat komt van de Europese ministers van Transport om de Europese Unie te laten onderhandelen.

Feestdagen
Graag sluit ik af met de wens geleend uit de preambule van de Chicago Conventie: “WHEREAS the future development of international civil aviation can greatly help to create and preserve friendship and understanding among the nations and peoples of the world”

Laten we proberen om, ieder vanuit onze eigen verantwoordelijkheid, daaraan in 2016 een (bescheiden) bijdrage te leveren.
Ik wens u het aller beste voor de komende feestdagen.

Hans de Jong

Columnist. Hans is onafhankelijk luchtvaartconsultant. Hij helpt Indonesië om de luchtvaartveiligheid te verbeteren en is voorzitter van de Stichting vrienden van AviAssist. Hans maakte voor Nederland ruim honderd bilaterale luchtvaartafspraken.

Gerelateerde artikelen

Back to top button