fbpx
LayoutNieuwsProfessional

FNV Cabine en KLM hervatten pensioenoverleg

FNV Cabine en KLM hebben de gesprekken over het pensioendossier donderdag na een jaar hervat. FNV zegt dat de oorzaak hiervan de afspraken betreft tussen KLM en het pensioenfondsbestuur over de wijze van het betalen van herstelpremies.

Herstelsystematiek
In de nieuwe uitvoeringsovereenkomst zijn tussen KLM en het pensioenfondsbestuur afwijkende afspraken gemaakt over de wijze waarop zal worden omgegaan met het doen van herstelbetalingen. Hierin is bepaald dat tekorten op basis van de ‘natuurlijke herstelkracht van het fonds’ kunnen worden gerepareerd. FNV Cabine is boos over de wijze waarop deze afspraak tot stand is gekomen en eist dat de aanpassingen in de uitvoeringsovereenkomst worden ingetrokken, zodat de gesprekken over een nieuwe pensioenregeling op basis van een gelijkwaardig startpunt gevoerd kunnen worden.

Om weer op inhoud in gesprek te gaan over het pensioendossier, hebben KLM en FNV Cabine afgesproken dat de komende periode zal worden gebruikt om alsnog tot toekomstbestendige pensioenafspraken te komen en de discussie met betrekking tot herstelsystematiek in open overleg te laten rusten.

Premie
In het cao-protocol 2011-2014 hebben KLM en de Cabinebonden afspraken gemaakt over een toekomstbestendige pensioenregeling. Dat wil zeggen dat naar de toekomst toe, de risico’s voor KLM en medewerkers zo goed mogelijk moeten worden beheerst om op die manier een goed, betaalbaar en waardevast pensioen te kunnen opbouwen. FNV Cabine wil dat de pensioenen zo zijn gefinancierd, dat het korps kan blijven rekenen op een behoorlijk inkomen op de normpensioenleeftijd. KLM wenst een vaste premie af te spreken zonder bijstortverplichtingen. FNV zegt dat het tot op bepaalde hoogte begrip kan opbrengen hiervoor, maar vindt dat er rekening moet worden gehouden met de risico’s van een vaste premie.

In een poging om tegemoet te komen aan de wensen van de KLM hebben de Cabinebonden eerder een gezamenlijk voorstel gedaan voor de financiering van een vaste premie. Dat voorstel komt erop neer dat KLM op jaarbasis ongeveer vijftien miljoen euro meer premie moet betalen. Naar de toekomst toe zal KLM dan geen verdere kostenverhogingen op het gebied van pensioenen krijgen. De bonden geven aan dat dit een besparing voor KLM zal opleveren van tientallen miljoenen euro’s per jaar en dat de toekomstige risico’s voor de deelnemers zorgvuldig zijn afgedekt, in vergelijking met de huidige pensioenregeling.

Redactie

Frequent flyer, luchtvaartprofessional en liefhebber; alles wat je weten wil, je vindt het op Up in the Sky - het luchtvaartnieuws & meer

Gerelateerde artikelen

Back to top button