fbpx
NieuwsNL NieuwsOnderwerpenProfessionalSchiphol Airport

Politieke partijen over toekomst Schiphol

Up in the Sky vroeg politieke partijen naar hun standpunt over de toekomst van Schiphol. Moet de luchthaven wel of niet doorgroeien en op welke manier?

In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen deed Up in the Sky een rondgang langs de acht grootste partijen* en vroeg hen naar de partijstandpunten in vijf actuele luchtvaartthema’s. Up behandelt deze week iedere werkdag een ander thema.

CDA
Het CDA wil vasthouden aan de afspraken binnen het Aldersakkoord: “We moeten ons houden aan het Aldersakkoord en er ook naar streven dat zodra het akkoord afloopt een nieuw akkoord wordt gesloten. Daar staan duidelijke afspraken over de grenzen van de groei.” Volgens de partij moet de luchthaven nu eerst verder met wat mogelijk is: “Lelystad moet nog beginnen met de opvang van de ‘overdruk’ van Schiphol. Dus laten we nu eerst doen wat we afgesproken hebben.”

D66
Voor D66 is het belangrijk dat Schiphol kan blijven groeien, mits de luchthaven de overlast beperkt. “D66 wil het groeiplafond op Schiphol van 500.000 vliegbewegingen tot 2020 handhaven. Voor na 2020 hebben we afgesproken dat er alleen groei kan plaatsvinden als de geluidsoverlast wordt teruggedrongen. Schiphol moet maximaal voordeel geven aan schonere en stillere vliegtuigen. Daarnaast won Schiphol onlangs nog een prijs voor de natuurlijke barrières rond Hoofddorp en omgeving die de geluidshinder door vliegtuigen fors tegengaan. Dat soort innovaties wil D66 maximaal toepassen.”

GroenLinks
GroenLinks is geen voorstander van de uitbreiding van Schiphol: “Omwonenden ondervinden te veel geluidsoverlast en hun gezondheid wordt geschaad door het ultrafijnstof dat vliegtuigen produceren.” Net als het CDA stelt GroenLinks dat Schiphol niet om het Aldersakkoord heen kan: “Op dit moment gelden de Aldersafspraken. Daar moet Schiphol zich aan houden.”

PvdA
De PvdA stelt in haar verkiezingsprogramma dat Schiphol moet kunnen groeien. “De luchtvaart is goed voor ruim 300.000 banen. Dat is positief. Schiphol mag groeien door vooral stillere vliegtuigen toe te laten, want bij groei moet er altijd oog zijn voor de belangen van omwonenden. Schiphol wordt ontlast door vliegveld Lelystad uit te breiden.”

PVV
De PVV is vóór een uitbreiding van Schiphol, maar was niet bereikbaar voor commentaar. In het verkiezingsprogramma van de partij is geen toelichting gegeven over het standpunt.

SP
Ook de SP onderstreept het Aldersakkoord: “De SP zet een stop op de groei van Schiphol, zoals afgesproken in het Aldersakkoord. Het openbreken van dit akkoord omdat Schiphol aan de maximale grenzen komt is voor de SP geen optie. Dit is niet uit te leggen richting omwonenden die de overlast van de luchthaven alleen maar hebben zien toenemen.” Volgens de partij is vooral kwaliteit van belang: “De luchthaven moet kwalitatieve verbindingen en ondersteunen van de homecarrier KLM als belangrijker doel hebben dan ongeremde groei.”

VVD
De VVD wijst op het belang van Schiphol voor de economie en is voorstander van verdere uitbreiding. “Verdere groei van Schiphol is essentieel voor de Nederlandse economie, hier moet ook de komende jaren ruimte voor blijven. Dit kan uiteraard alleen met aandacht voor het beperken van de overlast van omwonenden. Doordat vliegtuigen steeds stiller en zuiniger worden is er ruimte voor groei zonder dat de overlast toeneemt.”

50Plus
Ook 50Plus is voorstander van een uitbreiding van Schiphol, zo blijkt uit het verkiezingsprogramma. De partij vindt ook dat de luchthaven voorop moet lopen wat betreft duurzaamheid. “Luchthaven Schiphol is een belangrijke factor in de Nederlandse economie. Rekening houdend met geldende milieuregels en omwonenden moet Schiphol kunnen blijven uitbreiden. Lelystad kan een ‘overloop’ vormen voor de luchthaven Schiphol. Wat 50PLUS betreft moet Schiphol koploper worden in het terugdringen van emissies.”

* De acht grootste partijen zijn gekozen op basis van de peiling van 19 februari 2017 op peil.nl.

Bestel een Aviationtag van de PH-BFF, een voormalige KLM B747!

Ondersteun Up in the Sky in haar missie om meer unieke content te maken en haal dit stukje Nederlandse luchtvaartgeschiedenis in huis. Na 27 jaar over de hele wereld te hebben gezworven ging de PH-BFF in 2017 met pensioen. Het machtige toestel werd uiteindelijk in 2018 gerecycled op voormalige Vliegbasis Twente.

Henk Koopmans

Senior editor. Henk studeerde Transportation Engineering aan de Universiteit Twente en is met name geïnteresseerd in de luchtvaartoperatie. Henk heeft als doel om een waardevolle bijdrage te leveren aan de toekomst van deze branche.

Gerelateerde artikelen

Back to top button