fbpx
NL NieuwsOnderwerpenProfessionalVliegvelden

Politieke partijen over groei regiovliegvelden

Up in the Sky vroeg politieke partijen naar hun standpunt over de ontwikkeling van regionale vliegvelden. Hoe ziet de toekomst eruit van met name Lelystad Airport, Eindhoven Airport en Rotterdam The Hague? Ook is de vraag gesteld of en hoe de mainport moet doorontwikkelen.

In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen deed Up in the Sky een rondgang langs de acht grootste partijen* en vroeg hen naar de partijstandpunten in vijf actuele luchtvaartthema’s. Up behandelt deze week iedere werkdag een ander thema. Maandag vroeg Up politieke partijen naar de toekomst van Schiphol.

CDA
Volgens het CDA is er ruimte voor de regiovliegvelden om te groeien. “Binnen de Aldersafspraken kan dat. De grenzen voor Lelystad en Eindhoven liggen duidelijk vast. Bij Rotterdam krijgen we wel de discussie over de politiehelikopters en de traumahelikopters. Het CDA staat positief over de groei van regionale luchthavens, maar ook daar moet rekening worden gehouden met geluidsoverlast van omwonenden en de gemaakte afspraken die er zijn.”

De partij ziet wel een opgave in het ontwikkelen van de mainports: “Het effectueren van de scheiding van het mainport gebonden vliegverkeer en het vakantie-vliegverkeer is nog wel een uitdaging. Ook landzijdig (wegen en spoor) liggen er uitdagingen om de mainports goed te laten functioneren. Het CDA is wel van mening dit zoveel mogelijk te stimuleren, omdat het ten goede komt van onze economie.”

D66
Ook D66 is voorstander van ontwikkeling in de regio. “Schiphol heeft niet per se baat bij simpelweg méér vliegbewegingen. Het is voor Schiphol vooral belangrijk dat er genoeg ruimte is voor ‘mainportverkeer’, grotendeels lange afstandsverkeer. Daarin ligt namelijk de kracht van Schiphol. Wat D66 betreft krijgen we het voor elkaar dat er veel minder vakantievluchten opstijgen en landen vanaf Schiphol. Dat creëert ruimte om te groeien in het type vluchten die belangrijk zijn voor het netwerk van Schiphol. Daarom is D66 voorstander van de ontwikkeling van Lelystad Airport en overige regionale luchthavens, mits er ook daar een goede balans gevonden wordt met de omwonenden en de omgeving.”

Een mainport is voor D66 alleen acceptabel onder een duurzaam beleid: “D66 staat voor een duurzame ontwikkeling van de mainport. De luchthaven moet goed bereikbaar blijven. Het veiligheidsniveau moet altijd op orde zijn. Daarnaast wil D66 dat Schiphol de meest duurzame luchthaven ter wereld wordt. De overheid moet samen met Schiphol daarin investeren.”

GroenLinks
GroenLinks is tegenstander van de uitbreiding van de regionale luchthavens. “Regionale luchthavens zijn zelden levensvatbaar en leveren, net als de nationale luchthavens, veel overlast voor omwonenden op. Het verdienmodel van Lelystad, net als dat van veel regionale luchthavens, is hoofdzakelijk gebaseerd op de parkeerinkomsten. Aan de luchtvaart zelf wordt weinig verdiend en de lokale economie wordt er ook weinig beter van. Kortom: beter van niet. Lelystad Airport gaat fungeren als ‘overloopgebied’ van Schiphol, d.w.z. dat de vakantievluchten en prijsvechters overgeplaatst worden naar Lelystad, zodat op Luchthaven Schiphol ruimte ontstaat voor intercontinentale vluchten. Dat betekent dat inwoners van Lelystad, tot zelfs Zwolle aan toe, geconfronteerd zullen worden met overlast. Hetzelfde geldt voor de uitbreidingsplannen van Eindhoven en Rotterdam. Het is hoog tijd dat voor met name de korte vluchten serieuze alternatieven worden ontwikkeld, denk bijvoorbeeld aan meer en snellere internationale treinverbindingen. Dat is ook nog eens vele malen beter voor het milieu.”

De partij zegt over de ontwikkeling van de mainportfunctie: “De Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur is tot de conclusie gekomen dat Luchthaven Schiphol niet als mainport moet worden gezien. Beter is het volgens de Raad om in te zetten op biobased economy en nieuwe mondiale routes voor luchtvaart. GroenLinks steunt dat.”

VVD
De VVD benadrukt de kansen door ontwikkeling in de regio. “Eindhoven en Lelystad gaan de komende jaren tot 70.000 vluchten van Schiphol overnemen, dat ontlast Schiphol en biedt kansen voor het bedrijfsleven en werkgelegenheid in Brabant en Flevoland.”

Als tegenstander van GroenLinks is de VVD wel voorstander van de mainport: “De VVD is voorstander van behoud van mainportbeleid voor Schiphol. Luchtvaart is een wereldwijde bedrijfstak en dat vraagt om een specifieke aanpak, met extra aandacht voor bereikbaarheid over land en door de lucht, het kostenniveau en de regeldruk.”

SP
Net als GroenLinks is de SP geen voorstander van grotere regionale luchthavens. “De SP is tegen de opening van Lelystad. Niemand wordt enthousiast van deze regionale luchthaven onder de rook van Schiphol midden in een vogelrijke omgeving. De luchthaven zorgt voor extra overlast, is erg complex wat betreft aanvliegroutes en geen van de luchtvaartmaatschappijen heeft veel zin om hier naar toe te verhuizen. Met Eindhoven zijn recent afspraken gemaakt voor groei en Rotterdam kan wat de SP betreft alleen groeien als deze groei wordt gehaald uit schonere en stillere vliegtuigen.”

De SP zegt over Schiphol als mainport: “Schiphol is momenteel al een belangrijke Mainport. Uiteraard moet deze ook de komende jaren ontwikkeld worden, maar dan wel op een duurzame wijze. Niet klakkeloos nieuwe bestemmingen toevoegen maar kijken of dit wel een meerwaarde heeft. De netwerkkwaliteit van KLM moet hierbij het uitgangspunt zijn. Dat betekent dat de SP striktere regels wil stellen als het gaat om selectiviteit.”

PvdA
De PvdA was niet bereikbaar voor commentaar. In het verkiezingsprogramma schrijft de partij over regionale groei: “Eindhoven Airport mag na 2020 blijven groeien, maar niet harder dan tussen 2016 en 2020. Draagvlak in de omgeving is belangrijk, de nachtvluchten worden daarom niet verder uitgebreid en er komt een groter leefbaarheidsfonds zoals bij Schiphol. Bovendien krijgt de luchthaven na 2020 een eigen treinstation om de landzijdige ontsluiting te borgen.”

50Plus
In het verkiezingsprogramma van 50Plus zegt de partij: “Bestaande regionale luchthavens mogen hun activiteiten voortzetten of uitbreiden met inachtneming van de lokale regelgeving.” De partij was niet bereikbaar voor commentaar.

PVV
De PVV was niet beschikbaar voor commentaar. In het verkiezingsprogramma van de partij is geen standpunt ingenomen over de ontwikkeling van regionale luchthavens.

* De acht grootste partijen zijn gekozen op basis van de peiling van 19 februari 2017 op peil.nl.

Bestel een Aviationtag van de PH-BFF, een voormalige KLM B747!

Ondersteun Up in the Sky in haar missie om meer unieke content te maken en haal dit stukje Nederlandse luchtvaartgeschiedenis in huis. Na 27 jaar over de hele wereld te hebben gezworven ging de PH-BFF in 2017 met pensioen. Het machtige toestel werd uiteindelijk in 2018 gerecycled op voormalige Vliegbasis Twente.

Henk Koopmans

Senior editor. Henk studeerde Transportation Engineering aan de Universiteit Twente en is met name geïnteresseerd in de luchtvaartoperatie. Henk heeft als doel om een waardevolle bijdrage te leveren aan de toekomst van deze branche.

Gerelateerde artikelen

Back to top button