fbpx
NieuwsNL NieuwsOnderwerpenProfessional

Politieke partijen over luchtvaartconcurrentie

Up in the Sky vroeg politieke partijen naar hun standpunt over luchtvaartconcurrentie. Wat moet de overheid doen aan de concurrentie door golfmaatschappijen en prijsvechters. Of is dit geen taak van de overheid?

In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen deed Up in the Sky een rondgang langs de acht grootste partijen* en vroeg hen naar de partijstandpunten in vijf actuele luchtvaartthema’s. Up behandelt deze week iedere werkdag een ander thema. Woensdag vroeg Up politieke partijen naar hun standpunt in de herinvoering van de vliegtaks.

CDA
Het CDA zet zich in tegen oneerlijke concurrentie: “Het CDA heeft verschillende keren aandacht gevraagd voor oneerlijke concurrentie. Het ligt nu vooral bij Europa omdat de onderhandelingen ook via Europa lopen. Het CDA heeft dat met haar Europese volksvertegenwoordigers goed afgestemd en zal de noodzaak en de ernst ervan blijven benadrukken.” 

D66
Ook D66 wijst naar Europa: “Dit vraagt om een Europese oplossing. We moeten als Europa één vuist maken en als blok scherpe luchtvaartverdragen uitonderhandelen. We moeten ons niet tegen elkaar laten uitspelen door niet-Europese luchtvaartmaatschappijen. Ook moeten we in Europees verband strengere regels vastleggen over tegengaan van uitbuiting, slechte arbeidsomstandigheden en zaken als pay-to-fly, waar ook prijsvechters zich aan moeten houden.”

GroenLinks
“GroenLinks is tegen overheidssteun door bijvoorbeeld rechtstreekse financiële bevoordeling of lagere luchthavengelden.” De partij heeft niet verklaard welke aanpak hiervoor nodig is en op welk niveau.

PvdA
De PvdA wil oneerlijke concurrentie aanpakken. “Oneerlijke concurrentie voor de KLM willen we bestrijden door in EU-verband maatregelen te nemen tegen die maatschappijen die met staatssteun KLM dwarszitten.”

SP
Net als D66 wijst ook SP op de arbeidsomstandigheden. “De SP strijd voor eerlijke arbeidsvoorwaarden in de luchtvaart. Hier passen schijnzelfstandigheid, pay-to-fly en te hoge werkdruk niet bij. We zien dat sommige prijsvechters zoals RaynAir en WizzAir zich hier schuldig aan maken. Op initiatief van de SP is het ministerie een onderzoek gestart naar de werkomstandigheden bij deze maatschappijen.” Wat de SP betreft is er voorlopig geen extra ruimte voor golfcarriers op Schiphol. “De SP wil op Europees niveau harde afspraken maken om de oneerlijke concurrentie van golfmaatschappijen tegen te gaan. Tot die tijd is er wat de SP betreft geen ruimte voor extra vluchten van deze maatschappijen op Schiphol.”

VVD
Net als andere partijen is het volgens de VVD belangrijk om op Europees niveau te overleggen. “Concurrentie is prima, oneerlijke concurrentie niet. De VVD wil dan ook dat in Europees verband afspraken worden gemaakt met luchtvaartmaatschappijen uit golfstaten om te voorkomen dat er sprake is van staatssteun.” 

50Plus en PVV
De partijen hebben geen motivatie van hun standpunten gegeven. In de verkiezingsprogramma’s van de partijen zijn ook geen standpunten hierin genomen.

* De acht grootste partijen zijn gekozen op basis van de peiling van 19 februari 2017 op peil.nl.

Bestel een Aviationtag van de PH-BFF, een voormalige KLM B747!

Ondersteun Up in the Sky in haar missie om meer unieke content te maken en haal dit stukje Nederlandse luchtvaartgeschiedenis in huis. Na 27 jaar over de hele wereld te hebben gezworven ging de PH-BFF in 2017 met pensioen. Het machtige toestel werd uiteindelijk in 2018 gerecycled op voormalige Vliegbasis Twente.

Henk Koopmans

Senior editor. Henk studeerde Transportation Engineering aan de Universiteit Twente en is met name geïnteresseerd in de luchtvaartoperatie. Henk heeft als doel om een waardevolle bijdrage te leveren aan de toekomst van deze branche.

Gerelateerde artikelen

Back to top button