NieuwsNL nieuwsOnderwerpProfessionalSchiphol AirportVliegvelden

Verder uitstel Lelystad hangt in lucht

Als alle partijen ‘heel stevig aan de bak’ gaan en alles vlekkeloos verloopt kan Lelystad op 1 april 2019 open. Er zullen nog ‘pijnlijke beslissingen’ komen. Als dit nu niet voortvarend wordt aangepakt, is de opening op 1 april 2019 niet haalbaar.

Dat schrijft staatsecretaris van Infrastructuur en Milieu (I&M) Sharon Dijksma in een brief aan de Tweede Kamer. Een van de belangrijkste punten is het verruimen van de luchtruimcapaciteit, al jaren een pijnpunt voor verschillende partijen in de Tweede Kamer en daarbuiten.

Gateway Review
De brief van de staatssecretaris komt na een rapport van Gateway Review, een onderzoeksbureau dat in opdracht van IenM en LVNL heeft gekeken naar de mogelijk openstelling van vliegveld Lelystad Airport (LA) in 2019. De openstelling heeft al veel vertraging opgelopen en het Reviewteam moet bekijken of de nu vastgestelde planning van april 2019 haalbaar is.

Haalbaar
In het rapport meldt het team: “Het reviewteam is tot het oordeel gekomen dat het, geïsoleerd bezien, vrij waarschijnlijk is dat partijen erin zullen slagen om succesvol datgene te doen wat nodig is om de beoogde openstelling van LA per 1 april 2019 mogelijk te maken. Het management van de betrokken organisaties heeft inmiddels betekenisvolle stappen ondernomen om de gezamenlijke sturing van het programma te versterken en tot op bestuurlijk niveau te verankeren. (…)
Daarnaast is ons gebleken dat de realisatie van LA inmiddels een echte topprioriteit is geworden binnen LVNL. Verder is het afgelopen jaar een aantal nieuwe sleutelfunctionarissen aangetreden. Dit alles wijst erop dat de betrokkenen de lessen van het verleden hebben geleerd.”

©Remco de Wit

Risico’s
Maar dat de planning gehaald wordt, staat niet zomaar vast. Volgens het review team zijn er nog veel onduidelijkheden en risico’s, waaronder de eventuele bezwaren voor een uitbreiding van de vluchtbewegingen boven het gebied Amsterdam-Lelystad. Daarom waarschuwt het team “dat iedereen zich realiseert dat er nog tal van keuzes gemaakt zullen moeten worden die ergens pijn gaan doen.”

“Door geïnterviewden is aangegeven en uit de documentatie blijkt dat niet wordt uitgesloten dat er verstoringen komen die het kritieke pad in gevaar kunnen brengen”, stelt het rapport.

Niet volwassen
Het rapport vervolgt: “Wij hebben de voornemens gezien, we hebben mogen vernemen dat men in de nieuwe setting enthousiast aan de slag is, maar we hebben nog niet kunnen constateren dat het allemaal al op volwassen niveau functioneert.” Er wordt de kanttekening geplaatst dat dit gezien de korte aanlooptijd ook bijna niet mogelijk is.

Breder beleid
De openstelling van Lelystad Airport is niet het belangrijkste, volgens het Gateway Reviewteam. “De openstelling moet gezien worden in het kader van een breder luchtvaart beleid. We doelen in het bijzonder op de noodzakelijke concrete uitwerking – en inwerkingtreding daarvan – van de reeds op kabinetsniveau vastgestelde Luchtruimvisie.”
“Zonder die uitwerking en inwerkingtreding zal het vluchtvolume op LA op geen stukken na de omvang kunnen krijgen die is afgesproken in de Intentieovereenkomst die ten grondslag ligt aan het besluit tot openstelling van LA (45.000 vliegbewegingen per jaar). Daarmee zou niet alleen een bom komen te liggen onder de business case van LA, maar ook onder de versterking van de houdbaarheid van het luchtvaartbeleid in Nederland, waarvan Schiphol het kloppend hart is en moet blijven.”

Luchtruimvisie
De huidige Luchtruimvisie stamt uit 2012, waarin het toenmalige kabinet duidelijk maakte prioriteit te geven aan het realiseren van een goede luchtzijdige bereikbaarheid van Nederland als noodzakelijke voorwaarde voor de verdere ontwikkeling van de Nederlandse en de Europese luchtvaart. In de visie is onder meer beleid vast gesteld over de groei van het aantal vliegbeweging in het hoge en lage luchtruim en hoe civiele en militaire luchtvaart samen moeten gaan.

Voortgang
De staatssecretaris heeft aan de kamer laten weten dat ze een ‘twee sporen aanpak’ volgt. In het eerste spoor wordt programmatisch gewerkt aan de openstelling van de luchthaven per 1 april 2019. In het tweede spoor wordt gewerkt aan de uitwerking van de Luchtruimvisie. Daarmee wil ze zorgen dat de doorgroei van Schiphol en Lelystad niet in gevaar komen.

Definitieve duidelijkheid
Schiphol is ervan overtuigd dat de luchthaven op 1 april 2019 opengaat. In een reactie tegenover Up stelt de luchthaven: “Het is goed dat er nu definitieve duidelijkheid is over de startdatum voor Lelystad Airport voor commercieel verkeer. De haalbaarheid van de nieuwe datum wordt bevestigd door de onderzoeksbureaus Helios en Gateway. In nauw overleg met LVNL en I&M blijven wij inzetten op een snelle doorgroei van het aantal vliegtuigbewegingen om de achterstand zo snel mogelijk in te lopen. Voor toekomstige groei is van het grootste belang dat de Luchtruimvisie zo snel mogelijk wordt geïmplementeerd.”

Tags

Michiel Stol

Redacteur. Michiel is freelance journalist, die vroeger zoals veel jongens piloot wilde worden. Dat is hij uiteindelijk toch niet geworden. Voor Michiel is het mooiste plekje op de wereld toch wel het strand achter het vliegveld van Sint Maarten.

Gerelateerde artikelen

Back to top button
Close
Close