KLMNieuwsNL nieuwsProfessional

Bonden: eenrichtingsverkeer met KLM

De vakbonden hebben het weer aan de stok met KLM en beraden zich op acties. De bonden zijn boos over het besluit van KLM om meer werk uit te besteden naar het buitenland.

Het gaat om werkzaamheden van de boekhoudafdeling van KLM. De maatschappij wil het laatste deel van de werkzaamheden die nog in Amstelveen worden uitgevoerd, overhevelen naar Hongarije en India.

Neergelegd
De ondernemingsraad van KLM adviseerde eerder negatief over dit voornemen, dat heeft de directie naast zich neergelegd. Uiteraard verzetten ook de vakbonden zich ertegen en hebben begin deze maand om die reden het reguliere grondoverleg met KLM opgeschort. Vandaag protesteren een deel van de betreffende medewerkers en de bonden tegen de outsourcing, bij het hoofdkantoor van KLM in Amstelveen.

Hoofd
Een eerste stap in de voorgenomen acties van de vakbonden – FNV Luchtvaart, CNV Vakmensen, De Unie en VHKP – is dat zij financieel directeur Erik Swelheim van KLM een petitie aanbieden. Daarin vragen ze hem de plannen in te trekken. “En socialere oplossingen te zoeken voor de toekomst van de afdelingen.” De bonden hebben daar op voorhand, bij monde van de FNV, een hard hoofd in.

Vormen
“KLM hoort ons aan, maar het is eenrichtingsverkeer. Ze houden star vast aan de plannen,” zegt FNV-bestuurder Jan van den Brink. “Wanneer de directie van KLM niet ingaat op de eisen van de actievoerende medewerkers, gaan we verdere actie bespreken met onze leden,” zo dreigt hij. “Dat kan in alle mogelijke vormen zijn, we sluiten niets uit.”

Verliezen
CNV Vakmensen wijst erop dat in de cao van KLM staat dat het personeelsbeleid gericht is op ‘het zo veel mogelijk door eigen werknemers uitvoeren van de werkzaamheden’. “Dit plan van KLM staat daar haaks op,” zegt bestuurder Michiel Wallaard. Ongeveer 250 KLM-medewerkers zouden volgens de vakbonden hun baan verliezen door het uitbesteden van de werkzaamheden.

Perform
KLM zei in reactie op het opschorten van het reguliere grondoverleg door de bonden, dat prematuur te vinden. Omdat de ondernemingsraad, die weliswaar negatief oordeelde over het besluit, dit nog niet heeft aangevochten. Het verplaatsen van de boekhoudactiviteiten is een volgende stap in het bezuinigingsplan Perform 2020. De reorganisatie werd begin maart wereldkundig gemaakt en volgens KLM ook ‘benoemd’ tijdens de cao-besprekingen.

Externe
“Het betreft het verplaatsen van een deel van de Nederlandse accounting activiteiten naar het KLM ‘shared service’ center in Boedapest en naar een gespecialiseerde provider in India,” liet KLM destijds weten. In hetzelfde bericht maakte de maatschappij bekend dat de drankjes en hapjes in de lounges op Schiphol in de toekomst door een externe partij verzorgd worden.

Stap
Het service center in Boedapest is een volle dochter van KLM, waar de internationale boekhouding van KLM al geruime tijd worden gedaan en sinds een paar jaar ook die van Air France. KLM: “Dit is de laatste stap waarbij ook de accounting-activiteiten vanuit Nederland daar worden ondergebracht.” De cijfermaterie die betrekking heeft op de overgebleven vrachtactiviteiten, worden naar India verplaatst.

Teleurstelling
“De transitie zal gefaseerd worden ingevoerd tussen 2017 en medio 2019. Hierdoor zullen op termijn 130 arbeidsplaatsen verdwijnen. Deze afbouw zal zo veel mogelijk plaatsvinden door natuurlijk verloop, vrijwillige vertrekregelingen en herplaatsing op functies binnen- of buiten KLM,” zegt KLM. “Deze stap is nodig om meer efficiëntie te creëren,” aldus financieel directeur Erik Swelheim van KLM. “We realiseren ons dat dit tot teleurstelling bij desbetreffende medewerkers kan leiden.”

Tags

Redactie

Frequent flyer, luchtvaartprofessional en liefhebber; alles wat je weten wil, je vindt het op Up in the Sky - het luchtvaartnieuws & meer

Gerelateerde artikelen

Back to top button