fbpx
BoekenNieuws

Recensie: De luchtoorlog van mei 1940 – 3,5*

Peter Steeman | De luchtoorlog van mei 1940
Paperback | 278 pagina’s | € 19,95
ISBN 978-94-61536-71-6
Uitgeverij Aspekt B.V. | 2015

In De luchtoorlog van mei 1940 probeert Peter Steeman de menselijke kant van de eerste vijf dagen dat Nederland actief bij de Tweede Wereldoorlog betrokken was weer te geven. In zijn inleiding van De luchtoorlog van mei 1940 geeft Steeman aan dat er in de loop der tijd veel historisch-wetenschappelijke stukken verschenen zijn en dat er op dat gebied weinig meer toe te voegen valt aan de geschiedschrijving over de luchtoorlog van mei 1940. Wat hij daarom met zijn boek voor ogen heeft, is het uitdiepen van de emotionele ervaring die deze vijf dagen hebben betekend voor de Nederlandse vliegers. Op basis van eerder genoemde historisch-wetenschappelijke stukken, ooggetuigenverslagen en de verhalen in woord en op beeld van enkele van de vliegers zelf, reconstrueert Steeman in De luchtoorlog van mei 1940 de dagen van de Duitse invasie tot de capitulatie van Nederland.

Het verloop van de Tweede Wereldoorlog en de eerste inmenging van Nederland hierin, zal bij de meeste lezers in grote lijnen bekend zijn. Feiten en politieke verhoudingen laat Steeman daarom grotendeels achterwege in De luchtoorlog van mei 1940, waarin het hem te doen is om de heldenmoed van de vliegers die zich tegen beter weten in niet zomaar gewonnen gaven. Ook de technische specificaties van de vliegtuigen aan Nederlandse en Duitse zijde komen niet aan bod in de hoofdtekst maar worden gegeven in een bijlage. Dit komt de leesbaarheid van Steemans sympathieke verslag alleen maar ten goede. Hoewel er van herhaling evenwel enige sprake is – vanaf elk vliegveld en -park zijn vergelijkbare handelingen verricht – vertelt Steeman onderhoudend en slaagt hij erin de spanning die de vliegers die dagen parten moet hebben gespeeld voelbaar te maken.

Meeleven met hen gaat hierdoor vanzelf. Het is ook daarom dat er plaatsvervangende en tijdoverschrijdende frustratie optreedt. In hoeverre de luchtmacht voorbereid kon zijn voor de Duitse invasie op 10 mei 1940, was zij voorbereid, maar de overmacht van het Duitse materieel en de aantallen was simpelweg te groot. Steemans bewondering voor de mannen die ondanks deze bij voorbaat ongelijke en niet-te-winnen strijd bereid waren hun leven te geven, klinkt door op elke pagina en slaat terecht over op de lezer. Dat maakt van De luchtoorlog van mei 1940, ook al is het dus geen historisch-wetenschappelijk document, zonder meer een lezenswaardige toevoeging aan alles wat er over die eerste vijf dagen is geschreven.

Boekrecensies

De nieuwste recensie van een luchtvaartboek vind je elke andere woensdag in de boekenrubriek.

Haal jouw KLM-staart in huis!

Nieuw in de webshop van Up, een KLM-staart op houten voet. Speciaal voor de echte KLM-fans.

Anne Bakker

Recensent. Anne is MA in Book & Digital Media (Universiteit Leiden) en is soms op de spottersplaats bij Schiphol te vinden, uitsluitend als de patatkraam er staat. Anne is verantwoordelijk voor de boekenrubriek.

Gerelateerde artikelen

Back to top button