IndustrieInnovatieOnderwerp

Betere samenwerking vereist voor slagen CORSIA

De IATA (The International Air Transport Association) meldt dat er sneller en beter samengewerkt moet worden tussen luchtvaartmaatschappijen en overheden om de uitstoot van broeikasgassen in de luchtvaart te reduceren. Deze uitspraak doet CEO Alexandre de Junac van de IATA op de 39e vergadering van het ICAO (Internationale Burgerluchtvaartorganisatie) en de eerste verjaardag van CORSIA.

CORSIA
Om de uitstoot van CO2 te verminderen en de opwarming van de aarde te remmen, heeft ICAO in samenwerking met wetenschappers regels opgesteld om ervoor te zorgen dat de luchtvaart zoveel mogelijk klimaatneutraal wordt.

Onder de naam ‘Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation’ ofwel CORSIA, worden er regels opgesteld voor de uitstoot van en de handel in emissies. Daarmee wil het voldoen aan de doelstelling van de Verenigde Naties om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Om landen en maatschappijen tijd te geven de nieuwe regels te implementeren, wordt er tot 2021 steeds strengere regels gesteld, waaraan de leden aan moeten voldoen. Vanaf 2021 moet de luchtvaart klimaat neutraal zijn.

Werkpunten
Luchtvaartmaatschappijen willen de samenwerking tussen regeringen op vier gebieden in de duurzaamheidsagenda versnellen.

Verruiming van de dekking van CORSIA. Vanaf 2021 zullen 72 landen vrijwillig meewerken met het programma. Die landen zijn goed voor een dekking van 80 procent van de internationale luchtvaart. Om een nog groter succes te worden moeten luchtvaartmaatschappijen en regeringen anderen aansporen om mee te doen.

Voorbereidingen treffen voor de implementatie van CORSIA. Systemen ontwikkelen en aanschaffen om koolstofuitvoer te controleren. De regeringen moeten de systemen operationeel hebben voor 2021.

Bevorderen van ontwikkeling van duurzame luchtvaartbrandstoffen en nieuwe technologieën. Ook zouden luchtvaartmaatschappijen vanuit de overheden meer stimulansen willen ontvangen om het onderzoek naar, en gebruik van, alternatieve brandstoffen op grote schaal rendabel te maken.

Verbetering van infrastructuur. Volgens Alexandre de Juniac moeten luchtvaart navigatiediensten niet vast blijven zitten in de infrastructuur van halverwege de 20e eeuw, maar meedenken over aanpassingen van de infrastructuur die gelijk lopen met de ontwikkelingen van de luchtvaart in de 21e eeuw.

Tags

Redactie

Frequent flyer, luchtvaartprofessional en liefhebber; alles wat je weten wil, je vindt het op Up in the Sky - het luchtvaartnieuws & meer

Gerelateerde artikelen

Back to top button