Editors choiceKLMNieuwsNL nieuwsProfessional

Arbiter fluit KLM terug in zaak piloten

KLM is in het ongelijk gesteld in een arbitragezaak die was aangespannen door pilotenvakbond VNV. Dat laat de VNV desgevraagd aan Up in the Sky weten.Boeing 747
Het gaat om een geschil tussen de vliegers en KLM over de uitvoering van de regelingen met betrekking tot het verdwijnen van de Fokker 70 en de uitfasering van de Boeing 747. KLM paste daarbij twee verschillende regelingen gelijktijdig toe; volgens de vliegers was de uitvoering hiervan niet conform de cao-afspraken.

Beroep
KLM kan niet tegen de conclusie van de arbiter in beroep gaan. Volgens de uitspraak van 5 december, moet KLM de proceskosten betalen en opnieuw in overleg treden met de VNV over de gevolgen van de “onjuiste toepassing en de reparatie daarvan.” KLM laat in een reactie weten dat zij kennis heeft genomen van de uitspraak. “We treden in overleg met VNV over de consequenties hiervan. In een later stadium worden de betreffende vliegers door KLM geïnformeerd.”

Fenomeen
De VNV stelt dat het ‘vervelend en moeilijk te begrijpen’ is dat er arbitrage te pas moest komen aan het geschil met KLM. “Creativiteit in de interpretatie van onze cao door KLM zien we helaas vaker en daarom is arbitrage inmiddels een bekend fenomeen. Want met KLM voeren we de laatste jaren helaas diverse rechtszaken over bestaande cao-afspraken,” aldus de pilotenvakbond.

Evident
Volgens de VNV heeft KLM onterecht copiloten van de 747 voorrang gegeven bij de invulling van vacatures voor copiloten op de Boeing 777. Dat hadden naar hun mening de gezagvoerders van de Fokker 70 moeten zijn, die hebben aangegeven dat te willen. “Nadat wij KLM wezen op de evidente onjuistheid van haar toepassing van de cao, heeft KLM toch besloten om in haar lezing te volharden.”

Escher
Begin dit jaar zijn KLM en de VNV hierover in gesprek gegaan, maar dit leidde niet tot het door de vliegers gewenste resultaat. Daarop besloot de VNV arbitrage te starten. “In het vonnis (…) heeft de arbiter op niet mis te verstane wijze kenbaar gemaakt dat de lezing van KLM op meerdere fronten onjuist is. Zo wordt door de arbiter in het vonnis onder meer de uitleg en redenering van KLM met een Escher-tekening vergeleken.”

Kosten
De VNV noemde het eerder ‘wrang’ dat KLM het tot een gang naar de arbiter liet komen. “De totale kosten daarvan lijken gelijk te zijn met een tijdige reparatie van de fout door KLM.” De (bijzondere) regelingen in kwestie zijn die van ‘inkrimpende divisie’ en ‘verdwijnend type’ en werden toegepast in het kader van het verdwijnen van de Fokker 70 en de uitfasering van de Boeing 747.

Tags

Gerelateerde artikelen

Redactie

Frequent flyer, luchtvaartprofessional en liefhebber; alles wat je weten wil, je vindt het op Up in the Sky - het betere luchtvaartnieuws.