NieuwsNL nieuwsProfessionalVliegvelden

Provincie Flevoland: Lelystad moet in 2019 open

De Provincie Flevoland, gemeente Lelystad en Lelystad Airport roepen op om de opening van vliegveld Lelystad niet uit te stellen. Volgens de partijen is het noodzakelijk dat de luchthaven op 1 april 2019 in gebruik genomen wordt als burgerluchthaven.

Gevolgen
Er is een document opgesteld waarin is samengevat wat de gevolgen zijn als de opening zou worden uitgesteld. Een aantal partijen in de Tweede Kamer stelden voor om Lelystad pas na de herindeling van het luchtruim open te stellen. Dan zou het vliegveld pas in 2023 geopend worden.

Conclusies
In het document wordt geconcludeerd dat het met alle lopende onderzoeken naar mogelijke uitwerking van bewonersadviezen en internetconsultatie voor verbeteringen van de aansluitroutes het niet “opportuun” is om nu een beslissing te forceren over uitstel. De tweede conclusie is dat een latere opening van Lelystad de internationale connectiviteit van Nederland vertraagt, resulterend in economische schade.

Het document is gedeeld met alle partijen die betrokken zijn bij het luchthavendossier.

Tags

Redactie

Frequent flyer, luchtvaartprofessional en liefhebber; alles wat je weten wil, je vindt het op Up in the Sky - het luchtvaartnieuws & meer

Gerelateerde artikelen