Frequente reizigerNieuwsNL nieuwsVeiligheid

Airlines leveren passagiersgegevens aan bij marechaussee

Luchtvaartmaatschappijen moeten in de loop van 2018 hun passagiersgegevens verstrekken aan de Passagiersinformatie-eenheid Nederland (Pi-NL). Het voornemen is om deze eenheid onder te brengen bij de marechaussee, zo staat te lezen in een nieuwsbericht van het ministerie van Justitie en Veiligheid.Wetsvoorstel
Het wetsvoorstel dat gisteren naar de Tweede Kamer is gegaan, is de Nederlandse invulling van de PNR (Passenger Name Record) maatregel, die luchtvaartmaatschappijen verplicht om passagiersgegevens te delen met de autoriteiten. Deze maatregel werd in april 2016 door het Europees Parlement goedgekeurd. Het doel hiervan is terrorisme en criminaliteit tegen te gaan.

Gegevens
De gegevens van passagiers die de luchtvaartmaatschappijen aan de Pi-NL moeten verstrekken bestaan uit naam, e-mail, route, bagage, betalingsmethode en paspoortdata. De passagiersgegevens mogen alleen worden gebruikt om terroristische misdrijven en ernstige criminaliteit te voorkomen, op te sporen en te vervolgen. De gegevens die verzameld worden zijn van toepassing op vluchten binnen de Europese Unie en vluchten van en naar derde landen. Dat zijn landen die geen lid zijn van de Europese Unie.

Pi-NL
De gegevens worden ondergebracht bij de Passagiersinformatie-eenheid Nederland. Dat is een zelfstandige, gespecialiseerde eenheid met een eigen wettelijke taak en bevoegdheden. Zij kunnen de gegevens gebruiken om uit te wisselen aan vergelijkbare eenheden van andere lidstaten en Europol en ze samen te verwerken in verband met onderzoek. Het voornemen van het ministerie van justitie is om de Pi-NL onder te brengen bij de Koninklijke Marechaussee.

Instanties
De gegevens die bij de Pi-NL worden ondergebracht zijn door een aantal bevoegde instanties op te vragen. Het openbaar ministerie, politie, de bijzondere opsporingsdiensten, de rijksrecherche en marechaussee mogen deze informatie opvragen met als doel onderzoek te doen of de nodige maatregelen te nemen om terroristische of ernstige misdrijven te voorkomen, op te sporen of te vervolgen.

Tegenstand
Voordat de PNR maatregel werd goedgekeurd door het Europees Parlement was er veel tegenstand tegen het verzamelen van passagiersgegevens. Na de aanslagen in Parijs en Brussel nam de weerstand af en werd de maatregel tijdens een stemming aangenomen met 461 stemmen voor en 179 tegenstemmen.

Tags

Gerelateerde artikelen

Redactie

Frequent flyer, luchtvaartprofessional en liefhebber; alles wat je weten wil, je vindt het op Up in the Sky - het betere luchtvaartnieuws.