AirlinesKLMNieuwsNL nieuwsProfessional

Ledenraad VNC stemt in met nieuwe cabine-cao KLM

De ledenraad van vakbond VNC heeft met een grote meerderheid ingestemd met het principeakkoord voor een nieuwe cao voor het KLM-cabinepersoneel. Anderhalf jaar is er tussen KLM, VNC en FNV Cabine gediscussieerd over de nieuwe arbeidsvoorwaarden.“Wij hebben vanaf het begin van deze gesprekken gezegd dat het onze duidelijke voorkeur heeft om een cao te sluiten met drie partijen: KLM, de VNC én FNV Cabine”, aldus de vakbond. De ledenraad stemde in met het nieuwe voorstel, met 58 voor, 1 tegen en 1 blanco stem.

Cao
Het cabinepersoneel krijgt in fases 3,5 procent meer loon. De destijds door KLM ingevoerde -1CA-regel maakt plaats voor een nieuwe variant. In plaats van op drie toesteltypes wordt nu op zes toesteltypes een bemanningslid minder ingezet. De partijen hebben afgesproken de werkmethodiek te verbeteren. Volgens VNC is er zo toch sprake van een werkdrukverlaging ten opzichte van de -1CA regel.

Eensgezind
“De collega’s die lid zijn bij een van de twee cabinevakbonden zijn eensgezind gebleken bij de afwijzing van het eindbod en we hopen dat zij dit ook zijn bij de instemming met het sterk verbeterde bod dat er nu ligt”, zo zegt de bond.

Door middel van informatiesessies wil de VNC haar leden de komende tijd informeren over de details uit het akkoord.

Staking
Maandag zou een deel van het KLM-personeel het werk neerleggen, maar door het bereiken van een principeakkoord, werd de staking door de FNV opgeschort.

Tags

Gerelateerde artikelen

Redactie

Frequent flyer, luchtvaartprofessional en liefhebber; alles wat je weten wil, je vindt het op Up in the Sky - het betere luchtvaartnieuws.