AirlinesIndustrieNieuwsNL nieuwsProfessionalSchiphol Airport

Airlines betalen eerlijk mee aan nieuwe pier Schiphol

Schiphol berekent de kosten voor de uitbreidingen de komende jaren op een eerlijke manier door aan de airlines die gebruikmaken van de luchthaven. Dit concludeert de Autoriteit Consument en Markt (ACM) in een ontwerpbesluit van het zogeheten toerekeningssysteem.

In het toerekeningssysteem legt Schiphol vast welke kosten doorberekend worden aan de airlines en op welke manier. In de Wet luchtvaart zijn spelregels vastgelegd voor het doorberekenen. Bij financiële tegenvallers mag de luchthaven bijvoorbeeld niet alle kosten direct doorberekenen aan de airlines.

Tarieven
Het toerekeningssysteem moet helder zijn voordat de nieuwe luchthaventarieven voor de airlines worden vastgesteld. In 2019 gaan de nieuwe tarieven in.

Investeringen
In het toerekeningssysteem is vastgelegd hoe verschillen in de investeringsbegroting en de werkelijke uitgaven van Schiphol tussen 1 januari 2019 en 31 december 2022 berekend worden en doorwerken in de tarieven. Dit kan zowel negatief als positief uitpakken voor de airlines.

Wettelijke eisen
De luchthaven investeert de komende jaren fors in een nieuwe pier en bijbehorende terminal. Met dat project is veel geld gemoeid. Om te bepalen welke kosten aan de airlines doorberekend worden, zijn verdeelsleutels opgesteld. De ACM concludeert dat die sleutels voldoen aan de wettelijke eisen.

Tags

Redactie

Frequent flyer, luchtvaartprofessional en liefhebber; alles wat je weten wil, je vindt het op Up in the Sky - het luchtvaartnieuws & meer

Gerelateerde artikelen

Back to top button