AirlinesNieuwsNL nieuwsProfessionalSchiphol Airport

Maatschappijen niet gedwongen van Schiphol naar Lelystad

Luchtvaartmaatschappijen worden niet gedwongen om vakantievluchten te verplaatsen van Schiphol naar Lelystad. Dat blijkt uit een toelichting van minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) op de zogeheten verkeersverdelingsregel.

EC
In een concept van deze regeling, van eind vorig jaar, was nog wel sprake van dwang. Na consultatie van marktpartijen en informele gesprekken met de Europese Commissie (EC) wordt nu een versie uitgewerkt waarbij dit aspect van tafel is.

Lelystad
Dat schrijft de minister aan de Tweede Kamer. Het is de bedoeling dat de aangepaste verkeersverdelingsregel voor het zomerreces (vanaf 6 juli, red.) wordt ingediend in Brussel. Het doel van de regeling is te waarborgen dat Lelystad echt een overloopluchthaven wordt voor Schiphol en er zodoende meer ruimte komt op Schiphol voor mainportgebonden verkeer. In lijn met de doelstellingen uit het selectiviteitsbeleid.

Schiphol
In eerste instantie stelde het ministerie voor bepaalde vakantiebestemmingen van Schiphol te weren en zodoende de maatschappijen die deze routes aanbieden, te dwingen naar Lelystad te verhuizen. De daardoor vrijgekomen slots zouden toekomen aan intercontinentaal- en feederverkeer. Daarbij zouden de, in eerste instantie schaars beschikbare, slots op Lelystad uitsluitend beschikbaar komen voor deze vluchten die verplaatst worden vanaf Schiphol.

Markt
Het dwingende element is er nu uitgehaald. “Het is van belang om te benadrukken dat de verkeersverdelingsregel ….. luchtvaartmaatschappijen niet dwingt om vluchten te verplaatsen vanaf Schiphol. De verkeersverdelingsregel creëert de juridische randvoorwaarden, maar het is aan de markt om hier invulling aan te geven”, aldus de minister. De andere twee elementen, blijven wel overeind.

Mainportgebonden
De verkeersverdelingsregel is bedoeld als stok achter de deur. Voor als het niet lukt via de marktbenadering, lees lagere tarieven, maatschappijen te verleiden om Schiphol te verruilen voor Lelystad. Daar zit geen garantie aan dat de daardoor vrijgekomen slots ten goede komen aan ‘mainportgebonden’ verkeer. De regeling beoogt dat wel. Bovendien wil de minister een koppeling maken tussen de verkeersverdelingsregel en secundaire slothandel.

EasyJet
Dat zou het voor maatschappijen extra aantrekkelijk kunnen maken slots op Schiphol op te geven en naar Lelystad te verkassen. Ze krijgen dan niet alleen lagere tarieven op Lelystad, maar geld toe voor de slots die ze achterlaten op Schiphol. EasyJet heeft zich al nadrukkelijk uitgesproken als voorstander daarvan, die maatschappij wil de portemonnee wel trekken voor meer starts en landingen in Amsterdam.

Slots
Het blijft evengoed de vraag of Brussel akkoord gaat met de verkeersverdelingsregel aangezien deze Lelystad op slot gooit voor nieuwe toetreders en de vrijgekomen slots op Schiphol niet in de pool komen, zoals te doen gebruikelijk bij vrijgevallen slots. De slotcoördinator wordt dan buitenspel gezet. De minister houdt dan ook nog nadrukkelijk een slag om de arm. “In het verleden is gebleken dat de Europese Commissie verkeersverdelingsregels kritisch toetst (bijvoorbeeld in Frankrijk en Italië).”

Reces
De bewindsvrouw ‘streeft ernaar’ de regeling voor het reces aan te melden bij de Europese Commissie. Die heeft dan een halfjaar om die te beoordelen.

Tags

Redactie

Frequent flyer, luchtvaartprofessional en liefhebber; alles wat je weten wil, je vindt het op Up in the Sky - het luchtvaartnieuws & meer

Gerelateerde artikelen

Back to top button