fbpx
NieuwsNL NieuwsProfessionalSchiphol Airport

Afspraak uit Aldersakkoord na 10 jaar vastgelegd

Een afspraak uit het Aldersakkoord uit 2008 wordt na 10 jaar vastgelegd via een besluit tot wijziging van het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol. Het gaat om een maximum van 32.000 vliegbewegingen in de nacht op de luchthaven.

Alderstafel
Het besluit treedt deze week, op 1 november in werking, zo blijkt uit een publicatie in het Staatsblad. Het maximumaantal van 32.000 nachtbewegingen op Schiphol werd al in 2008 afgesproken aan de Alderstafel en in 2013 nog een keer in dat verband ‘bekrachtigd’.

Slots
Voortaan mogen in de nachtperiode, dat is van 23:00 uur tot 07:00 uur, nog maximaal 32.000 vliegbewegingen per gebruikersjaar op luchthaven Schiphol plaatsvinden. Om ervoor te zorgen dat dit maximum niet wordt overtreden, geeft de slotcoördinator maximaal 34.000 nachtslots uit.

Sector
Ook al werd het maximale aantal nachtbewegingen al in 2008 afgesproken, het duurde tot deze week dat het echt is vastgelegd en er dus ook op gehandhaafd kan worden. In aanloop naar publicatie van dit besluit, werd daar afgelopen jaar op vooruitgelopen door de sector. Zodoende werd gekeken of een en ander in de praktijk ook haalbaar was.

Anticiperen
Dat gebeurde via een tijdelijke regeling. “Als er al bedrijfseffecten zouden zijn, zijn die reeds in dat kader aan de orde geweest”, aldus minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat in het besluit. “Daarnaast heeft de luchtvaartsector ruim de tijd gehad om op dit maximum te kunnen anticiperen.”

ILT
Op basis daarvan is besloten geen milieu- en bedrijfs-effectentoets uit te voeren. Volgens de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is het besluit over het maximum aantal nachtvluchten ‘uitvoerbaar en handhaafbaar’ en heeft het geen gevolgen voor de inzet van de inspectie. De tijdelijke regeling die op 1 november vorig jaar in werking trad, wordt nu weer ingetrokken.

Bestel een Aviationtag van de PH-BFF, een voormalige KLM B747!

Ondersteun Up in the Sky in haar missie om meer unieke content te maken en haal dit stukje Nederlandse luchtvaartgeschiedenis in huis. Na 27 jaar over de hele wereld te hebben gezworven ging de PH-BFF in 2017 met pensioen. Het machtige toestel werd uiteindelijk in 2018 gerecycled op voormalige Vliegbasis Twente.

Gerelateerde artikelen

Back to top button