fbpx
LiefhebberMilitairNieuws

Kabinet wil meer F-35’s aanschaffen

Het kabinet heeft vrijdag ingestemd met het ‘nationaal plan’ voor de NAVO. In dit plan staat dat er het voornemen is om de komende jaren meer geld uit te gaan geven voor Defensie.  Het Ministerie van Defensie maakte dit bekend in een persbericht.

Verhogen

In 2014 hebben de NAVO-bondgenoten afgesproken om in 10 jaar tijd de nationale defensie-uitgaven richting de NAVO-norm van 2% van het bruto binnenlands product (bbp) te brengen. Tijdens de NAVO-top in juli 2018 werden de afspraken hierover concreter. Dit jaar nog moeten de NAVO-landen laten zien, hoe zij de komende jaren uitgaven voor defensie willen verhogen. Met het nu gepresenteerde plan, komt Nederland deze afspraak na.

Speerpunten

Bij de kamerbrief over het nationaal plan van minister Ank Bijleveld van Defensie, worden vijf speerpunten aangegeven. Zo wil het kabinet onder meer extra F-35’s aanschaffen en de vuurkracht op land en zee vergroten. Ook wil men de ‘special forces’ versterken, mogelijk zelfs met extra helikopters.  Het ‘cyber- en informatiedomein’ wordt eveneens versterkt.

Helikopters

Hoeveel extra F-35’s zullen worden aangekocht, is nu nog niet duidelijk. In diverse media wordt gesproken over één squadron, of vijftien toestellen.  Of extra helikoptercapaciteit voor de speciale eenheden (special forces) zich ook zal vertalen in de aanschaf van extra helikopters, is evenmin duidelijk. Uitstellen van de geplande uitdienststelling van de Cougar helikopters zou ook de transportcapaciteit kunnen vergroten.

Intentie

In het voorjaar 2019 zullen de plannen pas concreter worden, als het kabinet daadwerkelijk gaat bepalen waar de extra uitgaven uit de rijksbegroting naar toe gaan. Hoewel er dus een intentie is uitgesproken, zal dan pas blijken of de belofte stand houdt. Vandaag werd ook de voorspelling (uit het Economisch Kwartaalbericht van de Rabobank) gepresenteerd, dat de economische groei de komende jaren terug zal lopen. Als deze voorspelling uitkomt, kunnen extra defensie-uitgaven ook zomaar weer worden teruggedraaid.


Help mee de meest realistische B737NG-simulator naar Nederland te halen!

Bij Up in the Sky houden we van de luchtvaart, dat moge duidelijk zijn. Nu willen we de nieuwste B737NG-simulator mét 4K-resolutie-projectors op de Nederlandse (particuliere) markt brengen. De benodigde investering hiervoor bedraagt anderhalve ton. Wil jij meehelpen financieren en rente ontvangen? Stuur een mail naar [email protected] voor meer informatie.

Leonard van den Broek

Redacteur / fotograaf. Leonard groeide op in Eindhoven, waar zijn interesse voor de luchtvaart werd gewekt door het vliegverkeer rond 'Welschap'. De afgelopen jaren bezocht Leonard talloze vliegbases in binnen- en buitenland.

Gerelateerde artikelen

Back to top button