Lelystad AirportNieuwsNL nieuwsProfessionalSchiphol Airport

Minister gooit het over andere boeg bij Lelystad Airport

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) gooit het over een andere boeg ten aanzien van het toekomstige beleid bij Lelystad Airport. In een poging het selectiviteitsbeleid handen en voeten te geven, stuurt zij een nieuwe verkeersverdelingsregel naar Brussel.

Bestemmingen

Dat staat in een brief die de minister naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De kern van de nieuwe regeling is dat Lelystad Airport toch slot gecoördineerd wordt en er komt een lijst bestemmingen die van Schiphol gevlogen mogen worden op slots die zijn vrijgekomen door verplaatsing naar Lelystad. 

Brussel

Marktpartijen krijgen vanaf vandaag drie weken de tijd om via een internetconsulatie te laten weten hoe zij over de nieuwe verkeersverdelingsregel  (VVR) denken. Dan worden eventuele aanpassingen gedaan en stuurt de minister haar plannen weer naar Brussel, die de regel moet goedkeuren.

Schiphol

In eerdere plannen wilde de minister de slotcoördinator geen rol laten spelen op Lelystad Airport, ondanks het feit dat de beschikbare capaciteit daar schaars is; maatschappijen zouden op basis van bestemmingen min of meer gedwongen worden om vluchten te verplaatsen van het overvolle Schiphol naar Lelystad. Nu wil zij de slotcoördinator toch inschakelen, die krijgt dan de rol om bij in eerste instantie 10.000 slots (tot 2023) en daarna nog eens 15.000 slots prioriteit toe te kennen aan vluchten die afkomstig zijn van Schiphol.

Transferbestemmingen

“De VVR regelt bovendien dat de slots die achterblijven op Schiphol moeten worden ingevuld met vluchten naar transferbestemmingen”, zo schrijft de minister. Na de uitgifte van de eerste 10.000 slots op Lelystad zal een evaluatie plaatsvinden. Aan de hand van een lijst van bestemmingen wordt bepaald wat al dan niet transferbestemmingen zijn. “Waar op basis van het huidig gebruik minimaal 10 procent van de passagiers transferpassagier is. De bestemmingenlijst voor Lelystad Airport wordt geschrapt.” Maatschappijen die naar Lelystad verhuizen, mogen dus zelf bepalen waar ze heen vliegen. “Passend binnen de luchthaveninfrastructuur.”

Luchtvaartmarkt

De minister stuurde al eerder een VVR naar Brussel, deze trok zij weer in omdat die op bezwaren van de Europese regering stuitte. Brussel hecht met name aan ‘de bescherming van de geliberaliseerde luchtvaartmarkt en de borging van ruimte voor nieuwe toetreders’, aldus Van Nieuwenhuizen. 

Toetreders 

Het is de bedoeling dat de Europese Commissie op basis van de evaluatie na de uitgifte van de eerste 10.000 slots ‘de effectiviteit, impact en proportionaliteit van de VVR beoordeelt’. “Er zal worden bezien of er voldoende ruimte is voor nieuwe toetreders binnen het systeem Schiphol / Lelystad Airport. Ook de ruimte voor nieuwe toetreders door toekomstige groeimogelijkheden op Schiphol wordt daarbij betrokken.” 

Selectiviteitsbeleid

Gelijktijdig met de nieuwe plannen voor Lelystad werkt het ministerie aan ‘aanvullende mogelijkheden voor toekomstige sturing’ om het selectiviteitsbeleid -voorrang aan mainportgebonden verkeer op Schiphol- handen en voeten te geven. “Daarbij denk ik bijvoorbeeld aan een regel op basis waarvan de slotcoördinator bij gelijksoortige aanvragen slots niet automatisch naar rato verdeelt, maar rekening houdt met de netwerkkwaliteit en / of duurzaamheid. Daarvoor kijk ik ook naar de praktijk van slotallocatie op andere Europese luchthavens.” De minister komt daar zo spoedig mogelijk, ‘uiterlijk bij het verschijnen van de Luchtvaartnota’ op terug. 


Tags

Eva Schouten

Senior editor. Eva is financieel-economisch journalist met een bijzondere belangstelling voor de luchtvaartsector. Behalve voor Up in the Sky, werkt Eva als freelancer voor het Algemeen Dagblad en andere kranten van De Persgroep.

Gerelateerde artikelen

Back to top button