Eindhoven AirportFrequente reizigerNieuwsNL nieuws

Advies Eindhoven Airport: geen groei tot 2022

In afwachting van een nieuw ‘sturingsmodel’ voor de luchthaven, zou Eindhoven Airport tot 2022 niet meer moeten groeien. Dat schrijft Pieter van Geel in zijn advies aan minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) over de toekomst van Eindhoven Airport.

Geluidshinder

Van Geel pleit voor een ‘nieuw sturingsmodel’ in de toekomst, waarbij het verminderen van geluidshinder leidend is boven het aantal vliegbewegingen. De minister neemt het advies onder andere mee in de totstandkoming van de Luchtvaartnota 2020-2050, zo schrijft zij in een brief aan de Kamer. 

Vliegbewegingen

Eindhoven Airport gaf eerder aan de groei uit eigen beweging te matigen, voor dit jaar. De luchthaven zou niet de volle ruimte van 43.000 vliegbewegingen benutten, maar het aantal bewegingen te beperken tot 41.500 in 2019. “Ik adviseer om dit aantal van 41.500 vliegtuigbewegingen door te trekken tot de invoering van de nieuwe systematiek in 2022”, schrijft Van Geel in zijn advies.

Toestellen

Hij stelt ook voor geen vluchten te plannen na 23:00 uur. “Zodat er voor de omgeving direct al minder hinder is vanaf 2020.” Volgens Van Geel moet het primair sturen op vliegbewegingen in de toekomst wordt losgelaten. “Hierbij ontbreekt het immers aan prikkels voor innovatie en de inzet van de meest stille en schone toestellen.” 

Tarieven

In het nieuwe sturingsmodel moet een ‘substantiële afname’ van de geluidshinder centraal staan. In 2030 zou er 30 procent minder geluidsbelasting moeten zijn dan dit jaar het geval is. “Door te draaien aan de knoppen.” Hij doelt daarmee op aantal vliegbewegingen, aantal vluchten aan de randen van de dag en snelheid van de vlootvernieuwing. Het laatste door differentiatie van de luchthaventarieven.

Eindhoven 

Omdat de nieuwe systematiek waarschijnlijk niet voor 2022 ingevoerd kan worden, pleit Van Geel ervoor dat Eindhoven tot die tijd pas op de plaats maakt. De Stuurgroep Eindhoven Airport na 2019 krijgt van de minister nog de gelegenheid een reactie te geven op het advies voordat zij daarmee verdergaat. De minister ziet de ontwikkeling van Eindhoven Airport nadrukkelijk in samenhang van de toekomst van de Nederlandse luchtvaart als geheel. 

Tags

Gerelateerde artikelen

Back to top button