Editors choiceNieuwsNL nieuwsProfessionalSchiphol AirportVeiligheid

Onduidelijk of Schiphol veiliger is geworden

Uit de tweede voortgangsrapportage over de veiligheid van Schiphol van minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen, blijkt dat het nog onduidelijk is of Schiphol veiliger is geworden door het net, of nog niet, implementeren van nieuwe veiligheidsmaatregelen.

Onduidelijkheid

In het voortgangsrapport staat geschreven dat ‘er momenteel wordt gewerkt aan de implementatie van de aanbevelingen die de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) aan het ministerie (beleid en toezicht) heeft gericht in haar rapport Veiligheid vliegverkeer Schiphol.’ Volgens de minister ‘concludeert de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) dat het nog in een te vroegtijdig stadium is om te beoordelen of alle maatregelen die net, of nog niet, zijn geïmplementeerd ook daadwerkelijk voldoende bijdragen aan het verhogen van de veiligheid op Schiphol.’

Maatregelen

De maatregelen die er genomen worden om de veiligheid op Schiphol te vergroten zijn onder andere het verminderen van de complexiteit van de grondinfrastructuur, zoals het verdubbelen van taxibaan Quebec. In 2023 wordt het luchtruim heringedeeld waardoor de complexiteit in de lucht moet afnemen. Voor het verder reduceren van de complexiteit in de operatie worden concrete maatregelen uitgewerkt, zoals het verminderen van drukte op de platforms door de aangekondigde introductie van pooling. Dat is het gebruik van voertuigen en ander materiaal gemeenschappelijk maken. Ook is er een samenwerkingsverband tussen Luchtverkeersleiding Nederland, luchtvaartmaatschappijen, tankdiensten, grondafhandelaren en Schiphol opgesteld; het Integraal Safety Management Systeem (ISMS), die de veiligheid op de luchthaven moeten verbeteren.

Inspectie Leefomgeving en Transport

‘De ILT blijft deze projecten volgen in de ontwikkeling, inclusief de vraag of het door het ISMS beoogde effect wordt behaald’, aldus het voortgangsrapport. Zo blijft de ILT kijken of de aanbevelingen van de OvV worden geïmplementeerd. Die aanbevelingen stonden in een niet te misstaan rapport over de veiligheid op Schiphol, dat begin april 2017 gepubliceerd werd. Een jaar later, in april van 2018, oordeelde de OvV dat ‘veiligheid in het huidige debat over de groei van Schiphol een ondergeschikte rol speelt, waardoor het belang van veiligheid onvoldoende wordt afgewogen tegen de andere belangen die met de luchthaven zijn gemoeid.’

Tags

Redactie

Frequent flyer, luchtvaartprofessional en liefhebber; alles wat je weten wil, je vindt het op Up in the Sky - het luchtvaartnieuws & meer

Gerelateerde artikelen

Back to top button