fbpx
FinancieelNaast het nieuws

Brexit-day: 5 luchtvaartvragen beantwoord

Vannacht om middernacht verlaat het Verenigd Koninkrijk officieel de Europese Unie en is Brexit een feit. In dit artikel beantwoorden we 5 vragen over luchtvaart en reizen.

#1: Wat verandert er vanavond?

Na 31 januari begint de zogeheten overgangsperiode. Deze periode duurt tot en met 31 december 2020. Tijdens deze overgangsperiode verandert er voor het reizen vanuit en naar het Verenigd Koninkrijk niets: alle afspraken en regels blijven voorlopig hetzelfde. Tijdens de overgangsperiode zal door het VK en de Europese Unie worden onderhandeld over een nieuw samenwerkingsakkoord.

#2: Met welke documenten kan ik tot 31 december nog reizen?

Dit kan met een geldig paspoort of een geldige identiteitskaart. Net zoals voorheen is het niet toegestaan om zonder één van deze documenten naar het VK te reizen omdat het land geen deel uitmaakt van het Schengengebied. Ongeacht of er wel of geen overeenkomst wordt gesloten tussen het VK en de EU, zal het VK Europese ID-kaarten tot tenminste 1 januari 2021 accepteren als geldig reisdocument.

#3: Kan ik na 31 december nog met een identiteitskaart reizen?

Waarschijnlijk is het reizen met een identiteitskaart na 31 december niet meer mogelijk. Het zal dan enkel nog toegestaan zijn om met een geldig paspoort te reizen, eventueel in combinatie met een geldig visum. De Rijksoverheid geeft aan dat het in de loop van 2020 duidelijk zal worden welke reisdocumenten na de overgangsperiode precies nodig zullen zijn om naar het VK te reizen.

#4: Waar zullen de onderhandelingen over gaan?

De gehele toekomstige relatie tussen het VK en de EU zal tijdens de onderhandelingen moeten worden vormgegeven. Naast handelsovereenkomsten zullen bijvoorbeeld ook rechten van reizigers aan bod komen. Zo zal er onderhandeld worden over de vraag in welke situaties het in de toekomst nodig zal zijn om een visum aan te vragen alvorens men naar het VK kan reizen. Waarschijnlijk zal het aanvragen van een visum niet vereist zijn voor EU-burgers die een korte periode in het VK willen verblijven. Het is ook nog onduidelijk of er veranderingen komen in de regels voor het importeren van goederen of het meebrengen van (huis)dieren.

#5: Wat verandert er in 2021?

Hoe de toekomstige situatie eruit ziet, is afhankelijk van de vraag of er een overeenkomst zal worden gesloten tussen het VK en de EU. De Rijksoverheid waarschuwt dat bijvoorbeeld de kosten voor het gebruik van telefoons hoger uit kunnen vallen gezien de EU-afspraken over roaming-tarieven voor het VK niet meer zullen gelden. Reizen zal mogelijk langer duren doordat grenscontroles aan beide zijden grondiger kunnen worden.

Een belangrijk onderwerp in de onderhandelingen zijn de veiligheidsstandaarden voor de luchtvaart. Veel luchtvaartmaatschappijen en vliegtuigfabrikanten hebben aangegeven graag te zien dat het VK aangesloten blijft bij de EASA, het veiligheidsagentschap voor de luchtvaart van de Europese Unie. Dit is onder meer van belang omdat er momenteel op meer dan 25 plaatsen in het VK Airbusonderdelen worden gemaakt. Als het VK besluit bij de EASA aangesloten te blijven, dan zullen de standaarden gelijk blijven. Net als andere Europese landen zal het VK dan wel moeten blijven betalen voor het lidmaatschap van de EASA. Als het VK niet langer bij het Europese agentschap aangesloten blijft, zal teruggevallen worden op de UK Civil Aviation Authority. Wegens capaciteitsproblemen is dit scenario niet waarschijnlijk, doch niet uit te sluiten.

Er zal ook worden gekeken naar de landingsrechten voor vluchten vanuit en naar het Verenigd Koninkrijk. Voor luchtvaartmaatschappijen is dit uiteraard een belangrijk onderwerp. Voorlopig blijven de landingsrechten geldig, maar het kan zijn dat er andere regels overeengekomen worden. Het is onduidelijk wat er met de landingsrechten gebeurt als er geen deal wordt gesloten, naar verwachting zal de Britse overheid in het najaar van 2020 hier nader over communiceren.

Voor de meest recente informatie is het verstandig om gedurende het komende jaar de websites van zowel de Britse als de Nederlandse overheid in de gaten te houden.

Sytse Sijbesma

Hoofdredacteur, directeur en mede-eigenaar van Up in the Sky. Sytse studeert Fiscaal Recht en Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Leiden. Zijn passie betreft zowel de commerciële, zakelijke en recreatieve luchtvaart als de ruimtevaart.

Gerelateerde artikelen

Back to top button