fbpx
AirlinesDuurzaamheidEditors choiceNieuwsNL NieuwsToekomst NL luchtvaartVliegvelden

Toekomst Nederlandse luchtvaart: duurzamer, niet op zee en kleine groei

De Nederlandse luchtvaart kan volgens het kabinet tot 2050 jaarlijks 1 tot 1,5 procent blijven groeien, maar moet veiliger en duurzamer worden. Dat staat in de Ontwerp-luchtvaartnota 2020-2050 die is opgesteld door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW).

Korte samenvatting


Toekomst Schiphol

Op Schiphol zullen voorlopig niet meer dan 540.000 vliegbewegingen plaatsvinden. Een randvoorwaarde voor groei is dat het aantal mensen dat ernstig gehinderd wordt aantoonbaar afneemt. Ook moet worden voldaan aan de verduurzamingsdoelstellingen. Er wordt gekeken naar vermindering van het aantal nachtvluchten.

Duurzaamheid

Over 10 jaar moeten de grondoperaties op alle luchthavens volledig klimaatneutraal zijn. De CO2-uitstoot van de luchtvaartsector als geheel moet in 2050 gehalveerd zijn. In 2070 is het vervolgens de bedoeling dat de hele luchtvaartsector CO2-neutraal is.

Lelystad en Schiphol: sterk internationaal netwerk

Het kabinet wil de sleutelpositie van Schiphol in het internationale netwerk van luchtverbindingen behouden vanwege het belang voor het economische succes van Nederland. Vluchten die voor de economie en het internationale netwerk van belang zijn moeten vanaf Schiphol plaatsvinden. Vakantievluchten moeten vanaf Lelystad Airport worden uitgevoerd.

Geluidsoverlast

De regering zal naast geluidsberekeningen meer gebruik maken van metingen om de totale geluidsbelasting vast te stellen. Er wordt gekeken naar vermindering van het aantal nachtvluchten.


Toekomst luchtvaart

In de ontwerpnota, die 15 mei in de ministerraad is vastgesteld, zijn de basisprincipes opgenomen waaraan de luchtvaart in de toekomst moet voldoen. De nieuwe koers is gericht op een ‘veilige luchtvaart met een sterk netwerk van internationale verbindingen, minder overlast voor mensen en minder impact op het milieu’. Nederlandse luchthavens kunnen voortaan alleen groeien als dit gepaard gaat met een afname van hinder en belasting voor de omgeving. Als de technologieën verder worden ontwikkeld en de luchtvaart de verduurzamingsdoelstellingen haalt, verwacht het kabinet dat de sector maximaal 1 tot 1,5 procent per jaar kan groeien. Het veilig houden van de luchtvaart is van de hoogste prioriteit voor het kabinet. De overheid zal bij grote veranderingen in de luchtvaart eerst een onafhankelijke, integrale veiligheidsanalyse in de lucht en op de grond laten uitvoeren.

Sterk internationaal netwerk

In de nota stelt het kabinet dat de sleutelpositie van Schiphol in het internationale netwerk van luchtverbindingen belangrijk is voor het economische succes van Nederland. Het kabinet wil de sleutelpositie en de banen die met Schiphol samenhangen veiligstellen. Ook moet de netwerkfunctie van rechtstreekse verbindingen met de rest van de wereld worden versterkt. Daarbij wil het kabinet dat de vluchten die voor het internationale netwerk en de Nederlandse economie van belang zijn vanaf Schiphol plaats gaan vinden. Het idee is dat Lelystad Airport de vakantievluchten van Schiphol overneemt.

Schiphol

Binnen het huidige systeem van Schiphol kunnen volgens het kabinet niet meer dan 540.000 vliegbewegingen plaatsvinden. De komende jaren zal onderzocht worden of het operationeel mogelijk kan worden gemaakt om naar meer dan 540.000 vluchten door te groeien. Er wordt geen onderzoek naar een luchthaven op zee gestart. De regering wil daar pas naar kijken als het bedrijfsleven aantoont dat dit plan kansrijk en betaalbaar is en door verschillende partijen in de luchtvaartsector wordt gedragen.

Schoner reizen

Over 10 jaar moeten de grondoperaties op alle luchthavens volledig klimaatneutraal zijn. De CO2-uitstoot van de luchtvaartsector als geheel moet in 2050 gehalveerd zijn ten opzichte van de uitstoot in 2005. In 2070 is het vervolgens de bedoeling dat de hele luchtvaartsector CO2-neutraal is.
Het kabinet wil, samen met de betrokken partijen, de internationale verbindingen over het spoor en de weg verbeteren. Het moet dan aantrekkelijker worden om voor korte afstanden de trein of de bus te namen, in plaats van het vliegtuig. Ook moeten de (internationale) regels worden aangepast zodat er meer mogelijkheden zijn om stillere en schonere vliegtuigen voorrang te geven. Nederland zal ook inzetten op het gebruik en de ontwikkeling van duurzame brandstoffen voor vliegtuigen, zoals biokerosine en synthetische kerosine.

Meer samenwerking regionale vliegvelden

Regionale vliegvelden moeten zich, wat de regering betreft, richten op vluchten die van belang zijn voor de regionale economie. Het kabinet wil dat kleinere luchthavens zich ook gaan richten op speciale luchtvaartactiviteiten, zoals vliegscholen en ontwikkelingen op het gebied van elektrificeren en drones. Ook moet er meer samenwerking komen tussen de verschillende luchthavens. De overheid zal daarover de regie voeren.

Leefomgeving

Voortaan is er alleen ruimte voor groei als het aantal mensen dat ernstig gehinderd wordt aantoonbaar afneemt. Ook voor Schiphol zal dit een randvoorwaarde zijn voor eventuele toekomstige groei. De aanpak van het kabinet wat betreft de nationale luchthaven richt zich onder meer op het verminderen van het aantal nachtvluchten. Ook moet er een fonds komen dat de leefbaarheid in de omgeving gaat verbeteren. Omwonenden en andere belanghebbenden worden nauw betrokken bij de ontwikkeling van luchthavens. Naast geluidsberekeningen zal in de toekomst meer gebruik worden gemaakt van metingen om de geluidsbelasting vast te stellen. Daarnaast moet er met de GGD’s een programma worden opgezet waarin de beleving van geluid van vliegtuigen in de verdere omtrek van luchthavens wordt onderzocht. Tot slot onderzoekt het RIVM de gezondheidseffecten van ultrafijnstof van vliegtuigen.

Het kabinet streeft ernaar de Luchtvaartnota 2020-2050 eind dit jaar definitief vast te stellen.

“Tot een paar maanden terug zaten we in Nederland met de luchtvaart in een totaal andere situatie. Nu zetten we alles op alles om de sector en de vele mensen die er in Nederland hun boterham mee verdienen door een hele zware periode te helpen. Crises in het verleden hebben ons geleerd dat de luchtvaart veerkracht heeft en we over enige tijd waarschijnlijk weer graag het vliegtuig pakken voor het werk, familiebezoek of vakantie. Met de Ontwerp-Luchtvaartnota leggen we de basis voor de periode na deze crisis. We hebben een balans gevonden tussen de verschillende belangen en geven we de mensen in de sector, de omwonenden en de mensen die vliegen perspectief voor de langere termijn.”

Minister Van Nieuwenhuizen (IenW)

Sytse Sijbesma

Hoofdredacteur en algemeen directeur van Up in the Sky. Sytse studeert Fiscaal Recht en Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Leiden en is van jongs af aan gepassioneerd over ruimtevaart en commerciële, zakelijke en recreatieve luchtvaart.

Gerelateerde artikelen

Back to top button