fbpx
CoronavirusKLMNieuwsNL Nieuws

Loonsverhoging KLM van de baan; FNV overweegt kort geding

KLM heeft eenzijdig besloten om de in 2019 afgesproken loonsverhoging van 2,5 procent voor alle KLM’ers per augustus 2020 uit te stellen. Vakbond CNV Vakmensen snapt de beslissing van KLM maar vindt wel dat er strikte voorwaarden aan moeten worden verbonden. FNV wees het voorstel vorige week af en dreigt nu met een kort geding.

Eenzijdig

De maatschappij voelt zich genoodzaakt om dit besluit eenzijdig te nemen. “KLM heeft eerder een dringend beroep gedaan op de vakbonden om de afgesproken loonsverhoging uit te stellen en onderdeel te laten zijn van de gesprekken over het totale pakket van reductie van de arbeidsvoorwaarden. Dat pakket moet in oktober afgerond zijn. De vakbonden hebben echter niet (onvoorwaardelijk) kunnen instemmen met uitstel van de loonsverhoging. Daarom kan KLM niet anders dan dit eenzijdige besluit nemen”, aldus KLM.

Cao

Vorig jaar hebben KLM en de vakbonden in de cao van 2019 een loonsverhoging van 2,5 procent afgesproken vanaf 1 augustus 2020. Maar vanwege de coronacrisis zegt de maatschappij tien miljoen euro per dag te verliezen. Het halfjaarresultaat dat op 30 juli werd bekend gemaakt was het slechtste ooit. “Om te overleven moet KLM maatregelen nemen om de kosten te verlagen. Daarnaast heeft KLM het leningenpakket dat met steun van de Nederlandse overheid is verkregen hard nodig. In deze context kan KLM het zich nu niet veroorloven om in augustus de salarisverhoging door te voeren. Maatschappelijk niet, financieel niet, en ook niet vanwege de lopende gesprekken over invulling van de overheidsvoorwaarden bij de leningen”, aldus de maatschappij.

CNV

CNV Vakmensen vindt het besluit niet onverwacht en noemt het ‘enigszins eerlijk tegenover de belastingbetaler die via de overheid nu zoveel geld steekt in de vliegmaatschappij.’ Maar de vakbond wil er wel strikte voorwaarden aan verbinden: “Deze pauze in de loonsverhoging kan ook echt alleen maar een pauze zijn. Het blijft geld dat als tegoed uitstaat voor alle medewerkers. En daarmee bedoel ik ook de mensen die in de komende periode KLM gaan of moeten verlaten. Alle financiële verrekeningen met hen zullen gaan langs de route waarbij de in 2019 afgesproken loonsverhoging als inclusief geldt”, aldus Michiel Wallaard, bestuurder bij de vakbond.

Ongepast

Wel vindt CNV het ongepast dat de KLM-directie dit besluit eenzijdig heeft genomen. “Dit is een oekaze die eenzijdig wordt opgelegd, zonder dat er een overeenstemming is bereikt met de vakbonden. Dat is tamelijk ongepast. Maar, zoals gezegd, in het licht van de huidige omstandigheden is mijn bond bereid daar iets losser mee om te gaan”, aldus Wallaard.

FNV

Vakbond FNV is woedend over het besluit en overweegt een kort geding aan te spannen als KLM de loonsverhoging niet uitbetaalt. “Wij zijn onaangenaam verrast. De KLM schort eenzijdig een afspraak op die wij met hen hebben gemaakt. Dit kun je echt niet maken. En zoals zo vaak zijn ook nu weer vooral de lagere inkomens de dupe. Wij beraden ons op maatregelen, waaronder een kort geding om hen te dwingen om toch die loonsverhoging uit te betalen aan hun mensen”, zegt Jan van den Brink, bestuurder van FNV Luchtvaart.

NOW

De luchtvaartmaatschappij vroeg al tweemaal eerder om uitstel, maar FNV wees dat beide keren af. Van Den Brink: “KLM ontvangt steun uit de NOW. Daarbij hoort dat ze de lonen gewoon blijven uitbetalen. Let wel, dit staat los van de reorganisatie van het bedrijf. Als er minder werk is dan zijn er minder mensen nodig. Maar dat moet dan netjes opgelost worden.”

VNC

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel (VNC) noemt het besluit een ‘uitzonderlijke stap’ omdat KLM niet eenzijdig cao-afspraken kan wijzigen. Een andere reden om het besluit uitzonderlijk te noemen is voor VNC dat de vakbond heeft aangegeven bereid te zijn om over de loonsverhoging te praten, maar dan wel in een totaal pakket dat nodig is om te zorgen dat KLM deze overleeft. “Dat KLM voor de eerste onderhandelingsbijeenkomst al eenzijdig schrapt in onze arbeidsvoorwaarden polariseert en dat helpt niet om er samen uit te komen”, aldus de vakbond. VNC gaat de brief van KLM intern bespreken en maakt later bekend welke koers zal worden gezet.

Redactie

Frequent flyer, luchtvaartprofessional en liefhebber; alles wat je weten wil, je vindt het op Up in the Sky - het luchtvaartnieuws & meer

Gerelateerde artikelen

Back to top button