fbpx
KLMNieuwsNL NieuwsProfessionalToekomst NL luchtvaart

Wat is de stand van de onderhandelingen tussen KLM en de vakbonden?

De door de overheid aan KLM opgelegde deadline van 1 oktober nadert en dus begint de tijd voor KLM te dringen om een akkoord te sluiten met de diverse vakbonden. Belangrijkste struikelblok is de eis dat er vijftien procent op de kosten moet worden bespaard.

Staatssteun

KLM kan een steunpakket ter waarde van 3,4 miljard euro aan bankgaranties en leningen tegemoetzien. In ruil hiervoor zijn er door de overheid echter de nodige voorwaarden gesteld. Zo moeten de kosten met 15 procent omlaag, het aantal nachtvluchten op Schiphol worden verminderd en moet de maatschappij verder verduurzamen. De kostenbesparing moet vooral verkregen worden door de personeelskosten omlaag te brengen, een maatregel die diverse vakbonden prompt te onderhandelen met KLM.

VNV

De Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers (VNV) heeft op maandag 28 september een voorstel bij KLM neergelegd, waarmee het hoopt een bijdrage te leveren aan het voldoen aan de afspraken tussen de overheid en KLM. De VNV zegt in een persbericht dat “met dit pakket aan maatregelen de lopende cao wordt opengebroken en sterk versoberd.”

Op hoofdlijnen stellen de KLM-piloten het volgende voor: 

  • Openbreken van de lopende cao (tot 1 maart 2022) en aanpassing van arbeidsvoorwaarden in lijn met overheidsvoorwaarden
  • Loonsverlagingen algemeen 
  • Loonsverlagingen door het afzien van eindejaarsuitkeringen 
  • Loonsverlaging door het afzien van de eerder verdiende winstdelingsregeling over het pre-coronajaar 2019
  • Verruiming cao-regels om het vliegen in de internationale en uitzonderlijke corona-omgeving mogelijk te maken
  • Combinatie van regelingen die de (dreigende) overtolligheid oplossen 
  • Schrappen van lease-toezeggingen uit het verleden 
  • Tijdelijk loslaten van productieafspraken om KLM  maximale flexibiliteit te geven

FNV Luchtvaart

FNV Luchtvaart meldt dat ze op 22 september overleg heeft gehad met KLM, over het sociaal plan en de bijdrage van de werknemers. Op beide onderwerpen is er echter nog geen akkoord bereikt. De vakbond wil dat inkomens tot 1,5 keer modaal ontzien worden, waarbij er ook een verschil van inzicht is over of de onregelmatigheidstoeslag wel of niet moet worden meegeteld bij de berekening van een modaal inkomen. KLM doet dat wel en de vakbond wil dit niet.  Met betrekking tot boventallig personeel is FNV van mening dat dit zonder gedwongen ontslagen moet worden opgelost

VNC

De Vereniging Nederlands Cabinepersoneel heeft vorige week nog onderhandeld met KLM. Hierbij zegt ze een “ultieme poging te hebben gedaan om alsnog tot een akkoord te komen.” In een persbericht meldt de vakbond: “Vast onderdeel van de kernpunten van de VNC blijft het in eerste instantie zoveel mogelijk voorkomen van boventalligheid van cabinepersoneel, op alle mogelijke manieren. Voor de fase daarna, waarbij gedwongen ontslagen denkbaar zijn, is een goed sociaal plan essentieel.” KLM heeft hierop aangegeven de standpunten te bestuderen en deze week met een antwoord te komen. De VNC zegt tenslotte dat “KLM nu aan zet is om met een sterk verbeterd voorstel te komen en hiermee te laten zien oog te hebben voor de belangen van haar cabinepersoneel.”

 

Redactie

Frequent flyer, luchtvaartprofessional en liefhebber; alles wat je weten wil, je vindt het op Up in the Sky - het luchtvaartnieuws & meer

Gerelateerde artikelen

Back to top button