fbpx
AirlinesEditors choiceFinancieelNieuwsNL NieuwsRoutes en BestemmingenSchiphol AirportToekomst NL luchtvaart

Qatar Airways krijgt in Nederland (nog) niet onbeperkt de ruimte

De Europese Unie heeft een luchtvervoersovereenkomst gesloten met Qatar. In een aantal landen, waaronder Nederland, mag voorlopig nog niet onbeperkt worden gevlogen.

De nieuwe overeenkomst waarin de voorwaarden voor luchtvervoer tussen Qatar en de EU zijn opgenomen, komt in de plaats van de bilaterale overeenkomsten die sommige Europese landen al met Qatar hadden gesloten. Hierin zijn voor vijf belangrijke markten capaciteitsplafonds opgenomen: België, Duitsland, Frankrijk, Italië en Nederland. Voor luchtvaartmaatschappijen die opereren vanuit die landen, geldt dat zij een maximumaantal vluchten van en naar Qatar mogen uitvoeren. Andersom geldt hetzelfde voor Qatar Airways, dat wekelijks hetzelfde aantal vluchten naar die vijf landen mag verrichten.

Voor Nederland geldt dat er wekelijks veertien passagiersvluchten tussen Amsterdam en Qatar mogen worden gemaakt. Daarnaast mag er wekelijks nog eens veertien keer met passagiers gevlogen worden tussen andere Nederlandse luchthavens en Qatar, en mogen er tot slot veertien wekelijkse vrachtvluchten worden gerealiseerd. De vliegplafonds voor alle vijf markten moeten volgens de Commissie jaarlijks bij het begin van het winterseizoen opnieuw worden vastgesteld. Op die manier kunnen de vluchtaantallen geleidelijk worden opgebouwd. In de winter van 2024-2025 zullen de capaciteitsplafonds definitief komen te vervallen.

In 2016 kreeg de Europese Commissie van de lidstaten het mandaat om tot een akkoord met Qatar te komen. Een aantal Europese luchtvaartmaatschappijen maakte zich namelijk zorgen over het gelijke speelveld. Ook zijn er zorgen over de snelle groei van Qatar Airways die erin resulteerde dat de maatschappij zich in de afgelopen jaren ontwikkelde tot de vijftiende grootste vliegmarkt binnen de EU. Qatar Airways is inmiddels meermaals uitgeroepen tot de beste luchtvaartmaatschappij ter wereld en heeft Doha op de kaart weten te zetten als overstapluchthaven voor passagiers die van Europa naar Azië reizen. “Het garanderen van open en eerlijke concurrentie voor luchtvervoer is daarom cruciaal, ook voor routes tussen de EU en Azië,” zo geeft de Commissie aan. Het akkoord moet voor meer financiële transparantie zorgen. Ook worden er strenge voorwaarden gesteld aan subsidies voor maatschappijen, die alleen nog mogelijk zijn in een bepaald aantal omstandigheden.

Naast bepalingen over vluchtaantallen en eerlijke concurrentie bevat het akkoord ook bepalingen over maatschappelijke en milieutechnische vraagstukken. “Deze overeenkomst, de eerste tussen de EU en een van de Golfstaten, zet een werelwijde benchmark voor toekomstgerichte luchtvaartovereenkomsten,” zo meldt Eurocommissaris van Transport Adina Valean trots. “Dit akkoord zal nieuwe kansen, meer keuzemogelijkheden en hogere standaarden bieden voor passagiers, de industrie en de medewerkers in de luchtvaart.”

Redactie

Frequent flyer, luchtvaartprofessional en liefhebber; alles wat je weten wil, je vindt het op Up in the Sky - het luchtvaartnieuws & meer

Gerelateerde artikelen

Back to top button