fbpx
InnovatieNieuwsNL NieuwsNL VliegveldenOpmerkelijkSchiphol AirportVeiligheidVliegtuigen

Is dit waarom de Polderbaan vaak dicht is?

Een ‘zorgenkindje’ noemt actiegroep Schipholwatch de Polderbaan. Aan de hand van rode stippen op een bodemdalingskaart constateert de stichting, die de strijd voert tegen vliegtuigoverlast en verdere groei van de luchthaven, dat de veel gebruikte baan jaarlijks op een aantal plekken verzakt.

Op sommige plekken gaat het om een halve centimeter per jaar, op andere plekken zelfs om vier centimeter, leidt Schipholwatch uit de bodemdalingskaart af. ‘’De veelgebruikte Polderbaan blijkt gevoeliger voor slijtage en storingen dan andere banen. Drie jaar geleden moesten er al noodreparaties worden uitgevoerd, omdat een deel van de fundering was verzakt. Ook is, vaker dan bij andere banen, regulier onderhoud nodig’’, zegt de ontdekker, die anoniem wil blijven, van de verzakkingen op de kaart tegen het Noordhollands Dagblad.

Begin dit jaar stond de Polderbaan groot onderhoud te wachten. De baan kreeg onder meer 2100 nieuwe lampen, 70 kilometer stroomkabel en nieuwe antennes voor het ILS-systeem. In april mocht de baan weer open nadat deze vier maanden dicht was. Volgens Schipholwatch moet de Polderbaan vaker dicht dan andere banen. ”Ondanks een sluiting van bijna een halfjaar wegens groot onderhoud aan het begin van 2021, wordt de baan nog steeds regelmatig afgesloten voor kleiner onderhoud”, zegt de verontruste ontdekker van de rode stippen. ‘’De Polderbaan is de meest gebruikte baan van Schiphol. Bij sluiting wordt de overlast van het vliegverkeer verschoven naar secundaire banen met aan- en afvliegroutes die liggen boven zeer drukbevolkt gebied.’’

Waterafvoerende sleuven

De anonieme woordvoerder attendeert op de destijds ‘revolutionaire methode’ waarmee de grond bouwrijp werd gemaakt voor de aanleg van de Polderbaan, waarbij water afvoerende sleuven tot diep in de bodem werden ingegraven. ‘Zo ontstaat een risico dat de waterhuishouding verandert.’ Hij spreekt van een uitdaging door de gedempte oude sloten onder de Polderbaan, duidelijk te herkennen aan het slotenpatroon op de oude kaarten op de website van topoptijdreis.

Bestuderen Polderbaan

Een woordvoerster van Schiphol verwijst naar de uitleg bij de bodemdalingskaart, waarin vermeld wordt dat de metingen zeer betrouwbaar zijn tenzij er sprake is van grote veranderingen in het aardoppervlak, bijvoorbeeld door onderhoud. Over de suggestie dat een onlangs uitgevoerd seismologisch onderzoek te maken zou hebben met Polderbaan-perikelen zegt ze: “Deze waren onderdeel van een onderzoek naar aardwarmte in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken in het kader van energietransitie.”

Professor Ramon Hanssen van de TU Delft, tevens een van de oprichters van SkyGeo, een bedrijf dat de bodemdalingskaart van Nederland beheert, laat weten dat niet alle resultaten overeenkomen met de werkelijkheid. Soms zitten er bijvoorbeeld ‘uitschieters’ tussen. Hij noemt de data van de Polderbaan ‘artefact’. ‘’Dit is een gevolg van het feit dat we de dataverwerking voor heel Nederland op dezelfde manier uitvoeren, waardoor dit dan vaak niet optimaal is. Technisch gezien worden deze rode en blauwe puntjes in de meeste gevallen veroorzaakt doordat er zogenaamde fase-meerduidigheden zijn in de radar data. Dat is een beetje een technisch verhaal, maar het resultaat is dat er soms artificiële uitschieters ontstaan. Dus, vooralsnog is dit geen reden tot zorg’’, licht hij toe. Wat hem betreft zijn er echter nog wel enkele onduidelijkheden die hij verder gaat bestuderen.

Redactie

Frequent flyer, luchtvaartprofessional en liefhebber; alles wat je weten wil, je vindt het op Up in the Sky - het luchtvaartnieuws & meer

Gerelateerde artikelen

Back to top button