fbpx
DuurzaamheidInnovatieMaatschappijenNieuwsNL NieuwsNL VliegveldenSchiphol AirportToekomst NL luchtvaartVeiligheidVliegtuigen

Veel ultrafijnstof in de lucht rond terminals Schiphol

De resultaten van het onderzoek dat in opdracht van Schiphol naar de ultrafijnstofconcentratie werd uitgevoerd, zijn bekend.

Uit de resultaten van TNO dat het onderzoek in opdracht van Schiphol uitvoerde, blijkt dat in de buitenlucht rond de terminal en pieren een ultafijnstofconcentratie van zo’n 100.000 tot 120.000 deeltjes per kubieke centimeter gemeten werd. Doordat de metingen overdag plaatsvonden zijn deze volgens Schiphol niet te vergelijken met de jaargemiddelden van andere luchthavens of steden. Toch zou de concentratie rondom Schiphol daarmee hoger zijn dan bijvoorbeeld aan een drukke weg in het centrum van Rotterdam. Daar werden gemiddelden gemeten tot wel 100.000 deeltjes per kubieke centimeter. In andere Europese steden variëren de jaargemiddelde concentraties tussen de 10.000 en 80.000 deeltjes per kubieke centimeter.

Gevolgen voor gezondheid

Een ultrafijnstof in de buitenlucht bestaat uit een mengsel van deeltjes die kleiner zijn dan 0,1 micrometer. Deze komen vrij bij verbrandingsprocessen. De deeltjes kunnen negatieve gevolgen hebben voor de gezondheid. Bij inademing komen ze in de longen terecht waarna ze in de bloedbaan belanden. Dat kan schade aanrichten in andere delen van het lichaam. Uit onderzoek van de Gezondheidsraad blijkt dat de deeltjes onder meer ontstekingsprocessen in de luchtwegen kunnen veroorzaken met een vermindering van de longfunctie als mogelijk gevolg. Vrijgekomen ontstekingsmediatoren kunnen de luchtwegwand beschadigen waardoor de zogeheten UFP-deeltjes terecht kunnen komen in de lymfeklieren.

Oplossingen Schiphol

De Gezondheidsraad noemt onder meer het terugdringen van het zwavelgehalte in kerosine als oplossing voor het tegengaan van de UFP-emissies. Ook de ontwikkeling van synthetische brandstoffen kan bijdragen aan een oplossing voor het probleem. Schiphol geeft aan druk bezig te zijn met het verlagen van de uitstoot. In 2019 stelde de luchthaven in samenwerking met partijen uit de luchtvaartsector een actieplan op.

Daarin staat de uitstoot reduceren van verkeer van en naar de luchthaven, op de luchthaven zelf en van de vliegtuigen. Voorbeelden daarvan zijn investeringen in een nieuwe vloot en verduurzaming van de grondoperatie. ‘Duurzaam taxiën’ blijkt het brandstofverbruik tijdens het taxiproces te halveren. Het streven is om in 2030 op de grond emissievrij te opereren.

Redactie

Frequent flyer, luchtvaartprofessional en liefhebber; alles wat je weten wil, je vindt het op Up in the Sky - het luchtvaartnieuws & meer

Gerelateerde artikelen

Back to top button