fbpx
AchtergrondEditors choiceNaast het nieuwsNL NieuwsPiloten en CrewSchiphol AirportVeiligheidVliegtuigenVliegvelden

FNV: grote zorgen om gezondheid Schiphol-personeel

Vakbond FNV heeft grote zorgen over de gezondheid van het Schiphol-personeel in verband met de hoge concentratie ultrafijnstof op de luchthaven.

Vorige week presenteerde TNO de resultaten van het onderzoek naar ultrafijnstof dat het in opdracht van Schiphol uitvoerde. Daaruit blijkt dat in de buitenlucht rond de terminal en pieren een ultrafijnstofconcentratie van 100.000 tot 120.000 deeltjes per kubieke centimeter gemeten werd. Doordat de metingen overdag plaatsvonden zijn deze volgens Schiphol niet te vergelijken met de jaargemiddelden van andere luchthavens of steden. Toch is de concentratie opvallend hoog. Ter vergelijking: rond een drukke autoweg in het centrum van Rotterdam worden op piektijden hoeveelheden tot 100.000 deeltjes gemeten. In andere Europese steden variëren de jaargemiddelde concentraties tussen 10.000 en 80.000 deeltjes.

Ultrafijnstof komt vrij bij verbrandingsprocessen. Bij inademing ervan komen ze in de longen terecht, waarna ze in de bloedbaan kunnen belanden. Uit onderzoek van de Gezondheidsraad blijkt dat de deeltjes onder meer ontstekingsprocessen in de luchtwegen kunnen veroorzaken met een vermindering van de longfunctie als mogelijk gevolg. Ook kan langdurige blootstelling leiden tot hart- en vaatziekten en problemen tijdens zwangerschap.

Zorgen over gezondheidsschade

Vakbond FNV is bezorgd over de gevolgen van de grote hoeveelheden ultrafijnstof of Schiphol. “We nemen het onderzoek van TNO zeer serieus. De veiligheid en gezondheid van (grond)personeel op Schiphol is zeer belangrijk, maar we maken ons grote zorgen over de gezondheid van met name personeel dat in de nabijheid van vliegtuigen werkt,” vertelt Joost van Doesburg, FNV-campagneleider op Schiphol, aan Up in the Sky. “We gaan de resultaten die TNO nu heeft gepresenteerd zeer nauwkeurig bestuderen. We verwachten begin december met een uitgebreide inhoudelijke reactie te kunnen komen.”

In september uitte de vakbond zich naar aanleiding van het rapport van de Gezondheidsraad ook al kritisch over de veiligheidssituatie op de nationale luchthaven. “Deze werknemers staan in de vuurlinie en hebben te maken met alle soorten van blootstelling: langdurige blootstelling, maar ook kortdurende piekbelasting bij startend en aankomend vliegverkeer, en dat jaren achtereen,” zei vicevoorzitter Kitty Jong destijds. “Wat doet Schiphol zelf aan dit probleem? Die vraag wordt nu al jarenlang onder het tapijt geveegd. Dat kan niet langer.”

Schiphol wil luchtkwaliteit verbeteren

Schiphol zegt al langer bezig te zijn met het onderzoeken en terugdringen van de uitstoot van ultrafijnstof. “In 2019 is een actieplan ultrafijnstof door Schiphol in samenwerking met de luchtvaartsectorpartijen opgesteld, om de uitstoot omlaag te brengen in het verkeer van en naar de luchthaven, op de luchthaven zelf en van de vliegtuigen. Belangrijk daarbij zijn investeringen in nieuwe vloot, het gebruik van duurzame brandstoffen (SAF) en het verduurzamen van de grondoperatie,” schrijft de luchthaven in een persbericht.

Het is de bedoeling dat de luchtvaartsector uiterlijk in 2030 geheel emissievrij op de grond opereert. Daarmee moet de hoeveelheid ultrafijnstof ‘drastisch’ gereduceerd worden. Om dat te bereiken wil de luchthaven efficiënter met energie omgaan, walstroom bij gates aanleggen, zoeken naar alternatieven voor fossiel gas en waar mogelijk de overstap maken naar hernieuwbare energie.

Begin volgend jaar zullen de resultaten van het RIVM-onderzoek in de omgeving van Schiphol bekend worden. Daarin wordt meer informatie verwacht over de gezondheidseffecten van blootstelling aan ultrafijnstof op de lange termijn.

Sytse Sijbesma

Hoofdredacteur en algemeen directeur van Up in the Sky. Sytse studeert Fiscaal Recht en Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Leiden en is van jongs af aan gepassioneerd over ruimtevaart en commerciële, zakelijke en recreatieve luchtvaart.

Gerelateerde artikelen

Back to top button